Jak testujeme přípravky pro likvidaci mechu

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • odstraňování mechu: 43 %
  • stav trávníku: 43 %
  • snadnost použití: 14 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odstraňování mechu

Na zatravněných plochách o rozměru 2x2 metry s bohatým mechovým porostem jsme hodnotili, jak účinně jej testované přípravky dokážou zlikvidovat. Přípravek jsme aplikovali v souladu s doporučením výrobce a stav mechu jsme poté kontrolovali po dobu dvou měsíců od aplikace každé dva týdny. Měřili jsme podíl jak živého, tedy klasického mechu, tak mrtvého, který byl díky ošetření zničen a odumřel.

Stav trávníku

Hodnotili jsme, jaký vliv má použití přípravku proti mechu na trávník. Zajímala nás jeho kvalita, barva i podíl živé trávy na testovaných parcelách. Hodnotili jsme také, jestli na plochách nezůstala holá místa bez trávy i to, zda není přípravek pro trávu fytotoxický.

Snadnost použití

Zajímalo nás, jak snadné je výrobky připravit k použití a jak snadná je samotná aplikace.

Přihlásit