Jak testujeme příslušenství k vozu

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 50 %
  • konstrukce: 35 %
  • sestavení nosiče: 15 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sestavení

Hodnotili jsme kvalitu a srozumitelnost návodu k použití a informace v něm obsažené, dále snadnost sestavení nosiče a jeho časovou náročnost.

Konstrukce

Zkoušeli jsme uzpůsobení nosiče pro převoz jízdních kol různých velikostí a hodnotili jsme jeho konstrukční prvky. Posuzovali jsme zejména kvalitu zpracování jednotlivých částí nosiče, například stahovacích pásků či čelisti pro uchycení rámu kola.

Celková známka zahrnovala také korozní zkoušku, při které jsme každý testovaný nosič umístili do zkušební korozní komory SC 1000, kde byly vzorky vystaveny na 48 hodin solné mlze. Sledovali jsme, jestli se na jednotlivých částech výrobku, například šroubech, maticích, nýtech, zámcích, trubkách, profilech nebo upínacím prvku na tažné zařízení, neobjevila bílá nebo červená rez.

Dále nás zajímalo, jestli jsou nosiče vybaveny zabezpečením proti odcizení, tedy jestli mají zámky pro uzamčení nosiče k vozu a kol v nosiči.

Praktické zkoušky

S každým testovaným nosičem jsme vyzkoušeli, jak obtížné je jeho připevnění na střechu automobilu, zda je k instalaci potřeba nářadí (pokud ano, jestli je součástí balení) a zda při instalaci nehrozí poškození vozu. Přitom jsme měřili časovou náročnost upevnění.

Testovali jsme také snadnost připevnění kol k nosiči. Zaměřili jsme se na používání čelistí pro uchycení rámu kola a pásků pro zabezpečení kol a do hodnocení jsme promítli i to, zda se kola při převozu vzájemně dotýkají.

Při zkušebních jízdách jsme s každým nosičem ujeli 110 kilometrů na třech různých cestách:

1) dálnice; délka 50 km; rychlost 130 km/h,

2) silnice II. a III. třídy; délka 50 km, stoupání, klesání, prudké zatáčky, akcelerace a brzdění; rychlost 10-80 km/h,

3) polní cesta; délka 10 km, díry, výmoly, hrubý štěrk, šotolina; rychlost 5-10 km/h.

Sledovali jsme, jestli nedochází k uvolňování upevňovacích prvků, zda se kola nekymácejí a jestli nedošlo k poškození jízdních kol nebo vozu.

Přihlásit