Jak testujeme ochrany počítače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • ochrana počítače: 65 %
  • obsluha: 25 %
  • zatížení počítače: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Testovací konfigurace

operační systém Windows 10, procesor Intel Core i5 34765S 2.9 GHz, 4 GB RAM (DDR3), pevný disk Toshiba DT01ACA100 1 TB

Ochrana před viry a škodlivým softwarem

Antivirový skener: Hodnocena míra úspěšnosti detekce známého škodlivého softwaru při kontrole na vyžádání. Vzorek sestával z 14 333 virů, trojských koní, červů, spyware, rootkitů a dalších škodlivých programů. Test probíhal na počítači připojeném k internetu i v offline stavu.

Webový test: Hodnoceno chování antivirů při návštěvě 100 webových adres se škodlivým softwarem (včetně tzv. drive-by download stránek, které umožňují automatické stažení malwaru bez vědomí uživatele). Produkt by měl zareagovat co nejdříve, ideálně stránku zablokovat nebo škodlivý program odhalit při stahování či pokusu o spuštění.

USB test: Test zaměřený na heuristické schopnosti/behaviorální detekci antivirů, tedy na schopnosti odhalovat dosud neznámé hrozby na základě podezřelých příznaků. Počítač jsme odpojili od internetu, načež jsme do něj z externího disku kopírovali 45 mezitím vzniklých škodlivých programů. Hodnoceno bylo, zda a kdy antiviry pro ně neznámé hrozby detekovaly. Zkouška byla zopakována i s aktivním připojením k internetu.

Blokování phishingových stránek: Doplňkový test k webovému testu zaměřený na schopnost produktů zablokovat nebezpečné phishingové adresy. Při zkoušce jsme použili 500 phishingových stránek.

Za úspěšnou detekci škodlivého programu považujeme: infikovaný soubor je automaticky vyléčen, vymazán nebo umístěn do karantény; nebo je uživatel dotázán, co chce s infikovaným souborem provést a program jasně doporučí soubor vyléčit, vymazat či umístit do karantény. Za úspěšnou detekci nepovažujeme: po detekci nenásleduje žádná akce; nebo uživateli není jasně doporučeno, co má udělat, aby se s hrozbou vypořádal.

Možnosti firewallu: Hodnocení možností firewallu (blokování IP adres, síťových portů, aplikací, síťových protokolů či domén) a zpráv zobrazených při prvním spuštění běžných neškodných programů.

Nastavení firewallu: Hodnocení výchozího nastavení firewallu při pokusu neznámého programu komunikovat s internetem a snadnosti toto nastavení v případě potřeby změnit.

Ochrana před útoky: Hodnocen počet otevřených síťových portů (TCP a UDP) při výchozím nastavení firewallu, případně schopnost detekovat a blokovat pokusy o přístup do počítače přes tyto porty.

Ochrana před únikem dat: Hodnocení chování firewallu ve výchozím nastavení při pokusu odeslat z počítače citlivá osobní data. V testu bylo použito několika na míru napsaných programů, které se pokouší různými způsoby odeslat data na vzdálený server.

Obsluha

Instalace a odebrání programu: Hodnocení snadnosti, rychlosti a možností instalace. Je před či po instalaci provedena kontrola počítače? Jsou kromě hlavních a užitečných komponent instalovány zbytečné a otravné doplňky, např. nástrojové panely internetového prohlížeče? Dále hodnocení snadnosti a možností aktualizace produktu a změn instalovaných komponent. A nakonec je posuzována snadnost a úplnost odebrání programu, tedy kolik po sobě zanechá souborů a záznamů v registru či zda po odinstalování zapne bezpečnostní funkce Windows.

Hlavní uživatelské rozhraní: Hodnocení přehlednosti, srozumitelnosti a snadnosti obsluhy hlavního uživatelského rozhraní. Dále posuzováno, jak efektivně produkt informuje, když něco s ochranou není v pořádku (např. některá z komponent je deaktivovaná, virová databáze je zastaralá apod.).

Zprávy o hrozbě nebo stavu ochrany: Hodnocení čtyř dílčích testů, které se týkají ochrany počítače – zda antivirus podá zprávu při chybě v programu; zda se zobrazuje ve Windows 10 jako gadget; zda se při chybě změní ikona na hlavním panelu; zda hlavní menu programu jasně a srozumitelně uvádí informace o stavu programu, jeho modulů a aktuálnosti databází

Antivirus: Posouzení snadnosti nastavení automatických kontrol, provedení manuálního skenu, uživatelské přívětivosti hlášení o nalezeném malwaru nebo práce s karanténou.

Firewall: Hodnocení nastavení blokování odchozí komunikace, dále chování a zobrazení zpráv při instalaci a spuštění legitimních i neznámých podezřelých programů, ale také během pokusů o útok (např. při skenování síťového portu ve veřejné síti).

Nápověda: Celkové zpracování nápovědy z hlediska dostupnosti, struktury, formy a obsahu. Hodnocení je sníženo, pokud je nápověda nedostupná bez připojení k internetu.

Zatížení počítače

Zpomalení startu počítače: o kolik procent se zpomalí start počítače s nainstalovaným antivirem a bez něj

Zpomalení kopírování souborů z USB: o kolik procent se zpomalí počítač při kopírování 6 GB dat z USB disku

Zpomalení stažení a otevření souboru PDF: o kolik procent se zpomalí počítač při stažení a otevření PDF souboru v programu Adobe Reader X

Zpomalení práce s programem Word: o kolik procent se zpomalí počítač při otevření souboru .docx a jeho převedení do formátu PDF v programu MS Word 2013

Zpomalení práce s programem Excel: o kolik procent se zpomalí počítač při otevření souboru .xlsx a spuštění makra v programu MS Excel 2013

Zpomalení načtení 25 webových stránek: o kolik procent se zpomalí počítač při otevření 25 populárních stránek vybraných dle webu Alexa

Použitá paměť RAM a použité místo na disku (MB)

Přihlásit