Jak testujeme DVD rekordéry

V testu: 7 DVD rekordérů s pevným diskem (80 až 250 GB).

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 40 %, zvuk 20 %, provozní šumy 5 %, oprava chyb 10 %, obsluha 20 %, spotřeba el. energie 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Znělo-li hodnocení vizuálního testu (celo-večerní film o délce 150 minut) »dostatečně« nebo hůře, mohlo být hodnocení obrazu lepší jen o půl známky. Byla-li spotřeba el. energie v módu stand-by »dostatečná«, nemohlo být hodnocení spotřeby proudu lepší. V případě »dostatečného« hodnocení spotřeby el. energie bylo hodnocení celkové kvality o půl známky sníženo.
 • Obraz
  Vizuální test: Pět odborníků posuzovalo zkušební obrazy, filmové scény, exteriéry. Zdrojem byl zkušební videogenerátor a digitální videorekordér. Porota posuzovala kvalitu záznamů (celovečerních / hraných filmů) v délce 1, 2, 2,5 a 4 hodin na DVD o kapacitě 4,7 GB, dále kvalitu obrazu přes tuner, z digitálních fotografií (ve formátu JPG z DVD) a z vystřižených filmových scén. Kromě toho byly hodnoceny funkce vyhledávání a časové lupy. Měření video, realizovaná pro kontrolu navíc, neprokázala žádné výrazné odchylky či závady.
 • Zvuk
  Audiotest: Pět odborníků sledovalo zabarvení, zkreslení zvuku, šumy, synchronizaci obrazu a zvuku. Měření intervalů signálu a šumu neprokázala žádné výrazné odchylky či závady.
 • Provozní šumy
  Porota posuzovala úroveň akustického tlaku, hlasitost a provozní hluk za podmínek srovnatelných s podmínkami v praxi.
 • Korekce chyb
  Zkoušky probíhaly s médii na měření funkce korekce chyb a rovněž s různě poškozenými disky DVD a CD.
 • Obsluha
  Dva odborníci a tři laici posuzovali míru snadnosti obsluhy jak na přístroji, tak i s dálkovým ovladačem, dále srozumitelnost návodu, připojení přístroje k televizoru, základní nastavení, timer, menu na obrazovce, indikaci chodu, reprodukci digitálních fotografií, dodatečné zpracování a rovněž přístupový čas.
 • Spotřeba el. energie
  Příkon v módu stand-by s aktivní úsporou proudu (byla-li k dispozici), navíc s programovaným timerem a při přehrávání.

Přihlásit