Jak testujeme barvy na vlasy

V testu: 14 barev na vlasy.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Výsledek barvení 35 %, stav barvy po 4 týdnech 35 %, stav vlasů po barvení 15 %, aplikace barvy 10 %, deklarace (varovná upozornění, použité látky) 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Byla-li přesnost barvy »uspokojivá« nebo horší, hodnocení výsledku barvení nemohlo být lepší; celkové hodnocení kvality pak mohlo být maximálně o půl známky lepší. Pokud bylo barvení hodnoceno jako »nedostatečné«, nemohlo být celkové hodnocení kvality lepší. Byla-li trvanlivost barvy hodnocena jako »dostatečná«, nemohlo být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na stav vlasů po čtyřech týdnech lepší. V případě »nedostatečné« známky za přípravu barvy k aplikaci mohlo být hodnocení aplikace lepší nanejvýš o půl známky. Byla-li skupina zkoušek zaměřených na aplikaci barvy hodnocena známkou »dostatečná«, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší maximálně o půl známky. V případě »dostatečných« nebo »nedostatečných« pokynů v návodu k použití mohla být aplikace lepší maximálně o půl známky. Při »nedostatečném« odbarvování skvrn z textilií mohlo být hodnocení za aplikaci lepší maximálně o jednu známku.
 • Obecně k testu
  Vlasy si barvili jak ženy, tak i muži dle návodu na výrobcích. Dva kadeřníci poté posuzovali, jak barvení dopadlo a zároveň prováděli statistické vyhodnocení. Doplňující laboratorní zkoušky byly prováděny na středně jemných přirozených vlasech Euro s různými stupni zešedivění. Tytéž zkoušky byly provedeny i na stejných středně jemných přirozených vlasech Euro s 80% účastí šedin. Rovnoměrnost barvy byla hodnocena podle výsledku barvení na definovaně poškozených vlasech.
 • Výsledek barvení
  Praktický test: Dva kadeřníci hodnotili přesnost barev v porovnání se sliby na balení, rovnoměrné rozložení barvy v účesu a překrytí šedin.
 • Stav barvy po 4 týdnech
  Po 4 týdnech (při mytí vlasů každý 2. den) posuzovali dva kadeřníci stálost barvy, rovnoměrnost a překrytí šedin.
 • Stav vlasů po barvení
  Posuzoval se při praktickém testu během aplikace barvy a po ní (snadnost rozčesávání, subjektivní pocit při omaku vlasů za mokra a za sucha, lesk).
 • Aplikace barvy
  Při praktických zkouškách se testovala příprava barev, nanášení, rozložení v barvy v účesu. Sledovalo se, zda testované barvy po aplikace dle návodů stékají v kapkách po hlavě či obličeji a do jaké míry zabarvují pokožku na hlavě. Došlo-li ke zbarvení textilií barvou z vlasů, byla míra jejich stálobarevnosti, resp. jejího odstranění, posuzována dle normy DIN 54 021. Testující osoby posuzovaly slovní / obrazové pokyny výrobců k výběru správné barvy, dále srozumitelnost a úplnost návodů.
 • Deklarace
  Hodnocení výstražných upozornění a prohlášení o obsažených látkách.

Přihlásit