Jak testujeme DVD rekordéry

V testu: pod vedením spotřebitelské nadace Stiftung Warentest bylo v mezinárodním společném testu testováno 9 DVD přehrávačů a 9 DVD rekordérů.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 40 %, zvuk 20 %, provozní hluky a šumy 5 %, oprava chyb 10 %, obsluha 20 %, vztah k životnímu prostředí 5 % (přehrávače), spotřeba el. energie 5 % (rekordéry).
 • Snížení hodnocení
  DVD rekordéry:
  Znělo-li hodnocení obrazu »dostatečný«, hodnocení celkové kvality nemohlo být lepší. Dopadla-li hodnocení funkcí editování nahraného záznamu nebo doby přístupu na známku »nedostatečně«, verdikt za obsluhu mohl být lepší jen o jednu známku. V případě, že spotřeba proudu v módu Stand-by s přechodem do úsporného režimu (pokud byl k dispozici) byla »dostatečná« nebo horší, verdikt za spotřebu proudu nemohl být lepší. Pokud zněla známka za spotřebu proudu »dostatečně«, hodnocení celkové kvality bylo sníženo o půl známky, v případě »nedostatečné« bylo hodnocení celkové kvality sníženo o celou jednu známku.
 • Obraz
  DVD přehrávače:
  Pět expertů posuzovalo ve vizuálním testu úryvky z celovečerních filmů a zkušební obrazy, vyhodnocovalo funkci časové lupy a vyhledávání. Kontrolní měření video neprokázala u žádného přístroje žádné výrazné závady.
  DVD rekordéry: Pět expertů posuzovalo ve vizuálním testu kvalitu nahrávání na základě zkušebních obrazů, filmových scén a exteriérových záznamů. Jako zdroj signálu sloužily generátor zkušebního obrazu video a digitální videorekordér. Vedle příkladů kvality záznamu u 1; 2; 2,5 h (délky celovečerních / hraných filmů) a 4 h na DVD nosičích o kapacitě 4,7 gigabajtů byl hodnocen rovněž záznam přes interní tuner v nejlepší kvalitě. Rovněž tak byla hodnocena i kvalita reprodukce kupovaných dévédéček a kvalita digitálních fotografií (snímky ve formátu JPG z DVD) a funkce časové lupy a vyhledávání. Navíc provedená měření video neprokázala žádné výrazné závady.
 • Zvuk
  DVD přehrávače:
  Hodnocení zvuku (dynamika, sled frekvencí a zkreslení), měření výstupní impendance na výstupu zesilovače.
  DVD rekordéry: Pět testujících expertů sledovalo v audiotestech zabarvení, zkreslení zvuku, šumy, synchronnost obrazu a zvuku. Měření intervalů signálu a šumu neprokázala žádné výrazné závady.
 • Provozní šumy
  DVD přehrávače a rekordéry:
  Posuzovala se hlasitost a nepříjemnost provozního hluku v podmínkách, které jsou blízké domácímu užívání, při přehrávání a nahrávání (jen u rekordérů).
 • Korekce chyb
  DVD přehrávače a rekordéry:
  Necitlivost vůči vadným dévédéčkám a cédéčkám s pomocí disků na měření funkce opravování chyb, a rovněž s pomocí různých disků DVD a CD, které vykazovaly chyby povrchu (např. škrábance) nebo na nosné vrstvě.
 • Obsluha
  DVD přehrávače: Dva experti a tři zainteresovaní laici provedli posudek návodu k obsluze z hlediska správnosti, srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti, a provedli zkoušky vkládání a download disků, připojení a nastavení, dálkový ovladač, přehrávání video DVD a audio CD disků, včetně MP3, a rovněž programování sledu titulů.
  DVD rekordéry: Dva experti a tři zainteresovaní laici provedli posudek návodu k obsluze a připojení k televizoru, základní nastavení, obsluhy prostřednictvím dálkového ovladače a na přístroji, využití timeru, čitelnost a strukturu menu obrazovky, indikaci délky chodu, funkce editování nahraných záznamů, reprodukci digitálních fotografií, přemostění v případě výpadku proudu, a rovněž doby přístupu.
 • Vztah k životnímu prostředí (přehrávače)
  Spotřeba el. energie se vyhodnocovala na základě naměřeného příkonu při reprodukci DVD a v módu Stand-by. Dále se posuzovalo i provedení přístrojů.
 • Spotřeba el. energie (rekordéry)
  Měřil se a vyhodnocoval příkon v módu Stand-by, s programovaným VPS timerem (bylo-li to možné), a v provozu přehrávání (reprodukce).

Přihlásit