Jak testujeme vrtačky

Ve společném evropském testu: pět vrtacích akušroubováků s provozním napětím 14,4 V, osm příklepových vrtaček od 730 do 1010 W, z toho jedna konstrukční shoda, a šest vrtacích kladiv od 620 do 780 W.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Funkce 45 %, odolnost 20 %, manipulace 25 % (příklepové vrtačky, vrtací kladiva) a 20 % (aku vrtačky a šroubováky), cizorodé látky 5 % (příklepové vrtačky, vrtací kladiva), vztah k životnímu prostředí 10 % (aku vrtačky a šroubováky), bezpečnost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Pokud funkce, resp. manipulace byly horší než »dobré«, resp. »uspokojivé«, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší maximálně o polovinu známky. Pokud bylo vrtání s příklepem horší než »dobré«, nemohla být funkce lepší. Pokud byla odolnost horší než »uspokojivá«, nemohlo být hodnocení kvality lepší. Pokud byl obsah polycyklických aromatických uhlovodíků »nedostatečný«, mohl být obsah škodlivých látek lepší maximálně o polovinu známky. Akumulátory typu Ni-Cd měly za následek snížení hodnocení ekologických vlastností na »dostatečné«.
 • Funkce
  U všech druhů vrtaček byly zjištěny a hodnoceny průměrné časy vrtání a šroubování. Použity byly vždy nové vrtáky ze stejné výrobní šarže. Při šroubování se hodnotilo, zda bylo možné šrouby zašroubovat stále a úplně, zda stroj nabíhá pomalu a zda lze vhodným způsobem nastavit omezení točivého momentu.
  Příklepové vrtačky
  Vrtání s příklepem:
  Žula s průměrem 6 mm, hloubka 30 mm. Beton s průměrem 12 a 16 mm, hloubka 50 mm. Vrtání: Ocel s průměrem 6 mm a hloubkou 10 mm bez předvrtání s maximálním počtem otáček ve druhém chodu. Šroubování: Zašroubování šroubů s křížovou drážkou (3x40 mm) a s drážkou Torx (8x80 mm) do borovicového dřeva bez předvrtání. Zašroubování samořezných šroubů jako u akumulátorových vrtacích šroubováků.
  Vrtací kladiva
  Vrtání s funkcí kladiva: Žula 12 a 16 mm průměr, hloubka 30 mm. Beton s průměrem 12 mm, 16 mm a 20 mm, hloubka 50 mm. Vrtání: Ocel jako u příklepových vrtaček. Šroubování: Podobné jako u akumulátorových vrtacích šroubováků. Sekání (pokud bylo k dispozici): Drážka do chodníkové desky z betonu.
  Aku vrtačky a šroubováky
  Vrtání: Bukové dřevo s průměrem 6 mm, hloubka 40 mm. Ocel s průměrem 6 mm, hloubka 10 mm po předvrtání 2 mm. Vápenitý pískovec s průměrem 6 mm, hloubka 30 mm. Děrování: S průměrem 24 mm do dřevotřískové desky. Šroubování: Zašroubování šroubů Torx 3 x 40 mm, 6 x 80 mm a 8 x 80 mm do borovicového dřeva bez předvrtání. Zašroubování samořezných šroubů 6 x 15 mm do ocelové desky o tloušťce 5 mm po předvrtání 5,2 mm. Akumulátor: Vrtání s průměrem 6 mm, hloubka 40 mm do buku. Zašroubování šroubů 6 x 80 mm do borovice. Hodnocen byl počet vyvrtaných otvorů a zašroubovaných šroubů, dokud nedošlo k vyčerpání kapacity akumulátoru. Všechny testy proběhly s plně nabitým akumulátorem, jakož i akumulátorem nabíjeným po krátkou dobu (15 minut). Technologie nabíjení: Hodnocení doby nabíjení a funkcí jako je rychlonabíjení a kontrola nabíjení.
 • Odolnost
  Trvalý test motoru se zátěžovým cyklem skládajícím se z vrtání a šroubování, volnoběhu, přestávek a času na ochlazení.
  U příklepových vrtaček se jedná o trvalý test rázového mechanismu jako při vrtání 16 mm průměru do betonu a 6 mm průměru do žuly. U vrtacích kladiv trvalý test rázového mechanismu jako při vrtání do betonu a žuly o průměru 12 mm a 16 mm.
 • Manipulace
  Dva odborníci a dva laici mimo jiné hodnotili: Návod k použití, ergonomičnost jako vyvážení, spínače, vrtací sklíčidlo, výměnu akumulátorů. Hodnocení hmotnosti a vybavení jako aretace vřetene a nastavení točivého momentu.
 • Cizorodé látky / Vztah k životnímu prostředí
  Rukojeť a chránič kabelu proti přeskřípnutí byly testovány z hlediska zdravotně závadných změkčovadel na bázi ftalátů a polycyklických aromatických uhlovodíků. U akumulátorových přístrojů se navíc hodnotily typy akumulátorů, měřila se spotřeba proudu ve stand-by režimu a subjektivní hodnocení hluku.
 • Bezpečnost
  Dílčí testy mechanické a elektrické bezpečnosti dle DIN EN 60 745. Nabíječky dle EN 50 335-1 a EN 60 335-2-29.

Přihlásit