Jak testujeme dětské židle

Výrobky byly zkoušeny dle normy ENV 1178:1994 Nábytek – Vysoké dětské židle,
část 1: Bezpečnostní a technické požadavky
část 2: Zkoušení
Při praktických zkouškách s dětmi se výrobky posuzovaly z uživatelského hlediska.

 • BEZPEČNOST
  Konstrukce:
  Nesmí se vyskytovat otevřené konce trubek, vyčnívající části, mezery, ostré hrany, hroty, otřepy, místa střihu, zmáčknutí nebo sevření, odnímatelné malé části. Síla potřebná k manipulaci s ovládacími prvky skládacích mechanismů musí být větší než 50 N (5 kg). Umístění upevňovacích bodů pro zádržný systém (břišní pás) max. 50 mm od opěradla a max. 75 mm nad sedací plochou; při zkoušce pevnosti jak upevňovacích bodů, tak mezinožní zábrany (popruhu) použita síla v tahu o vel. 150 N (15 kg) po dobu 1 min. Šířka popruhů zádržného systému min. 15 mm, šířka mezinožní zábrany (popruhu) min. 20 mm. Poloměr zaoblení přední, horní hrany sedadla min. 5 mm. Výška opěradla min. 160 mm.
  Pevnost: pádová zkouška stolku, uchycení stolku, zajištění sklopného mechanismu, statické vertikální zatížení sedadla, opěrky nohou a stolku, rázová zkouška.
  Boční stabilita: vertikální síla o velikosti 150 N (15 kg) ve vzdálenosti 140 mm od středu podpěry rukou; nesmí dojít k nadzvednutí nohou židle, popř. k převrhnutí.
  Zadní stabilita: vertikální síla o velikosti 150 N (15 kg) ve vzdálenosti 120 mm od přední strany opěradla; nesmí dojít k nadzvednutí nohou židle, popř. k převrhnutí.
  Přední stabilita: na sedadlo bylo umístěno 80 mm od jeho přední hrany ve středové ose závaží o hmotnosti 5 kg, poté působení horizontální sily o velikosti 25 N (2,5 kg)
  na nejvyšší a nejpřednější místo židle; nesmí dojít k nadzvednutí nohou židle, popř. k převrhnutí.
  Stabilita při působení síly na opěrku nohou a na stolek: ve středové ose opěrky ve vzdálenosti 25 mm od přední hrany a na střed stolku působení vertikální síly o velikosti 200 N (20 kg); nesmí dojít k nadzvednutí nohou židle, popř. k převrhnutí.
  Poznámka: zkoušky se provádějí, je-li to možné vzhledem ke konstrukci výrobku, v nejnepříznivější poloze pro židli (co nejvíce vzpřímené opěradlo, sedačka v nejvyšší poloze, stolek, příp. pult v přední poloze).
 • PRAKTICKÉ ZKOUŠKY
  Sledovaly se klady a zápory, které vyplývají z praktického užívání výrobků (najedení dětí ve věku 15ti měsíců a o výšce 85 cm). Názory vyjadřují subjektivní pocity a pohledy „zkušebních“ maminek.

Přihlásit