Jak testujeme uzené lososy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Tuk 40 %, senzorické hodnocení 30 %, nežádoucí látky 10 %, mikrobiologie 10 %, deklarace povinných údajů 10 %.

Limity hodnocení

Celkové hodnocení je limitováno známkami z mikrobiologického vyšetření.

Tuk

Celkový obsah tuku se zjišťoval gravimetricky po extrakci ze vzorku. Pro stanovení jednotlivých polynenasycených mastných kyselin byla použita plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí.

Senzorické hodnocení

Senzorické posouzení profilovou metodou proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Šest hodnotitelů udělovalo jednotlivým parametrům – chuti, vůni, vzhledu a konzistenci známky od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Mikrobiologie

Množství histaminu bylo měřeno pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. K mikrobiologickému vyšetření vzorků byla použita horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes kultivací dle ČSN EN ISO 11290–1 a ČSN EN ISO 11290-2.

Těžké kovy

Kadmium a olovo byly stanoveny metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie, rtuť byla zjišťována metodu atomové absorpční spektrometrie se zakoncentrováním na amalgamátoru. Obsah soli byl stanoven výpočtem z celkového množství sodíku změřeného stanoveného atomovou absorpční spektroskopií s plamenovou detekcí

Nežádoucí látky

Chemické kontaminanty se analyzovaly metodami plynové chromatografie s hmotnostní, nebo vodivostní detekcí.

Deklarace na obalu

Na etiketách jsme hledali všechny povinné údaje – druh použité ryby, způsob její produkce a místo původu, složení, datum spotřeby a podmínky skaldování. U výrobků, které nějakým způsobem vyzdvihovaly obsah omega-3 mastných kyselin nás navíc zajímalo i uvedení povinné tabulky výživových hodnot a správnost deklarovaného obsahu omega-3 mastných kyselin.

Přihlásit