Jak testujeme vestavné trouby

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení pyrolytických trub

Pečení 25 %, obsluha 20 %, přesnost nastavení teploty 10 %, stabilita teploty 10 %, předehřev trouby 5 %, hlučnost 5 %, bezpečnost 5 %, spotřeba energie 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Pečení

Při testu pečení připravujeme kuře, malé koláčky ve dvou patrech a zkoušíme efektivitu grilu. Primárně vždy postupujeme podle doporučení výrobce. Pokud je nutné zkoušku opakovat, využíváme zkušeností laboratoře a postup upravíme pro potřeby dosažení lepších výsledků.

Kuře: čerstvé kuře o hmotnosti přibližně 1200 gramů uskladněné při teplotě 5 °C jsme pekli podle instrukcí v návodu. Použili jsme pouze 5 ml oleje a vodu, opět podle doporučení výrobce.

Malé koláčky: na upečení 30 až 40 koláčků jsme použili 340 g másla, 340 g cukru, 300 g vajíček, 450 g mouky, 15 g prášku do pečiva a 6 g soli. Test koláčků probíhal podle směrnice ČSN EN 60350, aby bylo možné hodnotit rovnoměrnost zbarvení a distribuci tepla horizontálně i vertikálně.

Efektivita grilu: trouba byla na pět minut předehřáta s nastavenou maximální teplotou pro grilování a pak byl do ní vložen rošt pokrytý bílým toastovým chlebem. Test byl opět proveden podle směrnice ČSN EN 60350.

Hodnocení obsluhy zahrnuje práci s kontrolním panelem, nastavení časovače, automatické programy, manipulaci s dvířky, viditelnost do trouby v průběhu pečení, vyjímání jídla a údržbu trouby zvenku i zevnitř (houbičkou a pyrolýzou) a také hodnocení návodu (čitelnost a úplnost informací).

Při čištění pyrolýzou jsme nejdřív využili program nastavený výrobcem, tedy první možnost, která se nabídla na displeji. Pokud výsledek nebyl dobrý, proces jsme zopakovali s delším programem. Čištění jsme neopakovali v případě, jestliže výrobcem nastavený program byl nejdelší. Pro získání srovnatelných výsledků byl pro každou troubu použitý stejný vzorek špíny, který byl umístěn ve všech troubách na stejná místa (dvířka, stěny trouby).

Předehřev

Zaznamenávali jsme čas a spotřebu elektrické energie při zahřívání prázdné trouby z pokojové teploty na 155 K (178 °C) při horkovzdušném režimu a na teplotu 180 K (203 °C) při běžném ohřevu. Pokud trouba měla rychlý předhřev, byly testovány obě varianty, tedy s- i bez rychlého předehřevu.

Přesnost nastavení teploty měříme po stabilizaci prázdné trouby na 80, 125 a 200 °C. Používáme běžný ohřev i horký vzduch. Největší váhu v hodnocení přikládáme teplotě 200 °C, která je nastavována nejčastěji. Zároveň sledujeme i stabilitu/kolísání teploty.

Spotřeba elektrické energie

Měřili jsme spotřebu energie při pyrolytickém čištění (včetně procesu ochlazení se zapnutým větrákem) s programem nastaveným výrobcem a pak s nejdelším možným čisticím programem. Dále v průběhu fáze předehřevu trouby a všech pečicích programů. A samozřejmě nás zajímala spotřeba elektrické energie i v pohotovostním režimu (postupovali jsme podle směrnice ČSN EN 62301).

Hlučnost trouby hodnotí tři osoby v průběhu předehřívací fáze v režimu horký vzduch a poté při fázi ochlazení se zapnutým ventilátorem

Bezpečnost

Teplotu přístupných částí (skleněných dvířek, kontrolního panelu, madla) jsme zaznamenávali po hodině pečení na 200 °C, po půl hodině grilování a také po hodině pyrolytického čistění. Postupovali jsme podle směrnice ČSN EN ISO 13732-1 a ČSN 60336. Elektrickou bezpečnost jsme měřili podle směrnice ČSN 60335.

Reálný vnitřní objem trouby byl měřen na základě směrnice EN 60350. Měřili jsme také délku přívodního kabelu.

Přihlásit