Jak testujeme baterie

V testu: 26 baterií, z toho 17 typu Mignon (AA) Alkaline, 3 typu Mignon (AA) zinko-uhlíkové, 6 baterií typu Micro (AAA) Alkaline a navíc 2 speciální baterie typu Mignon (AA) Oxyride a lithiové určené pro digitální přístroje (např. digitální fotoaparáty).

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Provozní doba 90 %, ochrana při chybném použití 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »dostatečné« ochraně proti chybnému použití může být celkové hodnocení kvality lepší nejvýše o jednu známku. U »nedostatečné« ochrany proti vytečení může být ochrana proti chybnému použití lepší nejvýše o polovinu známky.
 • Provozní doba
  V návaznosti na EN 60086-2:2005-03 byla při teplotě 20 °C pro jednotlivé typy baterií simulována řada druhů použití a zjišťovala se provozní doba a množství energie až do dosažení konečného napětí 0,9 V. Hračky: odpor nad 3,9 ohmu po dobu 1 hodiny/den (h/d). Kazetové přehrávače: 10 ohmů po dobu 1 h/d. Rádio: 75 ohmů po dobu 4 h/d (AAA), 43 ohmů po dobu 4 h/d (AA). Fotoblesk: odběr proudu 600 miliampérů (mA) po dobu 10 sekund (s) zapnuto, 50 sekund vypnuto, to celé po dobu 1 h/d (AAA), 1000 mA po dobu 10 sekund (s) zapnuto, 50 sekund vypnuto po dobu 1 h/d (AA). CD, elektronické přístroje: 250 mA po dobu 1 h/d. Kapesní svítilna: 5,1 ohmů po dobu 4 min/h, 8 h/d.
 • Ochrana při chybném použití
  V návaznosti na EN 60086-5 se hodnotilo chování baterií při chybném použití. Chování při zkratu: Chybně vložené baterie (nesprávné póly), zkratováno.
  Dále se testovala ochrana zcela vybitých baterií proti vytečení. U všech baterií byly potřebné pokyny pro likvidaci uvedené na obalu. Rozměry jako délka, průměr a výška pólů jsou u všech baterií v rámci přípustných tolerancí.

Přihlásit