Jak testujeme DVD nosiče

V testu: 46 DVD nosičů s max. 16násobnou rychlostí zápisu (13 DVD-R, 15 DVD+R, 5 DVD-RW a 8 DVD+RW, dále jedno DVD-R Dual-Layer a 4 DVD+R DL.
Technika: vypalování disků s DVD-Writer (Benq DW1640, LG GSA-4167B, Lite-On DVDRW SHW-16H5S F.LSON; NEC ND 4505A; Plextor PX-740) s aktuálním firmware, Windows XP a software pro vypalování Nero 6.6.0.18. Pro zkoušku kvality DVD se použil software Plextools Prof. XL V.3.05 a mechanika DVD Plextor PX-740-F1.01. Pokud se dévédéčka nedala s testovacím systémem číst, následovaly dodatečné testy s pomocí jiných mechanik DVD.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Odolnost 50 %, zapisování a čtení 40 %, popisky 10 %.
 • Odolnost
  Nosiče byly vystaveny podmínkám okolního prostředí a dále zátěžovým zkouškám. Poškrábání: klouzání po písku; optické hodnocení stop po škrábancích. Teplo a chlad: 30 cyklů od -20 do +70° Celsia, doba setrvání v daných podmínkách vždy po hodině, a rovněž uskladnění po dobu sedmi dnů při +90 stupních. Chemikálie: zkouška odolnosti proti korozi po dobu deseti dnů v proudícím směsném plynu SO2 3,5 ppm a H2S 0,7 ppm při 30 stupních a 90% vlhkosti. Světlo a UV záření: zkouška odolnosti proti slunečnímu záření, při které se vycházelo z DIN 75220, intenzita 494 W/m2 v oblasti od 300 do 800 nm (z toho 43 W/m2 v oblasti od 300 do 400 nm), po dobu 6 dní. Kvalita výroby: úplnost a čistota spojů, nepřítomnost ostrých hran a vzduchových bublinek.
 • Zapisování a čtení
  Kvalita: hodnocen počet nosičů, který byl nutný pro získání šesti téměř bezchybných dévédéček s celkem pěti různými vypalovačkami; dále hodnocena jakost nosičů prostřednictvím měření chyb dat (PI Sum 8 a PIF). Přepisovatelná dévédéčka absolvovala rovněž 1000 cyklů zápisů a mazání. Rychlost: doba zápisu, mazání, přepisování. Čtení: přenosové výkony, doba přístupu.
 • Popisky
  Tři uživatelé vyhodnocovali možnosti pro popisky na balení i na discích (velikost plochy pro popisek, popisovatelnost a přilnavost písma při popisování inkoustem, grafitovou tužkou nebo fixem).

Přihlásit