Jak testujeme sušičky potravin

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

Sušení 50%, obsluha 25 %, hlučnost 10 %, konstrukce a zpracování 5 %, bezpečnost 5 %, spotřeba elektrické energie 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Sušení

Hodnotili jsme, jak kvalitně dokážou přístroje usušit jablka, jahody, hroznové víno, houby a hovězí maso. Hlavní částí testu bylo senzorické hodnocení, které zahrnovalo posouzení chuti, vzhledu, textury, konzistence (po usušení i po 24 hodinách) a rovnoměrnosti usušení všech kusů na stejném platu. Měřili jsme také dobu sušení a jeho účinnost, tedy poměr hmotnosti potravin před a po vysušení. Neopomněli jsme ani zhodnocení celkové rovnoměrnosti sušení, která zohledňuje zpracování potravin na různých sušících platech.

Při sušení jsme se řídili doporučeními výrobců.

Obsluha

Sušičky jsme posuzovali z hlediska uživatelské přívětivosti. Oceňovali jsme například srozumitelný a jasně členěný návod, snadné sestavení, plnění a zejména čištění přístroje.

Hlučnost

Hlučnost jsme hodnotili na základě měření i subjektivním vnímáním zvuku vydávaného přístroji za provozu.

Spotřeba energie

Zaznamenávali jsme spotřebu energie během sušení i ve stavu stand-by.

Konstrukce a zpracování

Laboratorní experti hodnotili bytelnost konstrukce, vhodnost umístění tlačítek nebo odolnost povrchu vůči poškrábání.

Bezpečnost

Podle příslušné normy jsme ověřovali elektrickou bezpečnost. Dále jsme měřili teploty různých míst na povrchu přístroje a zaznamenávali jsme nejvyšší naměřenou.

Přihlásit