Jak testujeme pomerančové džusy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

obsah ovoce 45 %, senzorické hodnocení 40 %, šetrnost výrobního procesu 15 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Podíl ovoce

Stanovení ovocného podílu bylo provedeno na základě srovnání tabulkových dat referenčního materiálu  Asociace výrobců džusů a nektarů (Association of the Industry of Juices and Nectars, AIJN) pro autentické šťávy a pyré s naměřenými hodnotami vybraných marker (refraktometrická sušina, titrační kyselost, formolové číslo, popel, fosfor, draslík, hořčík, vápník, kyseliny jablečná, isocitronová a citrónová, sacharosa, glukosa, fruktosa, sorbitol).

Obsah cukru

Identifikace falšování a odhad ovocného podílu vychází z analýzy vybraných kritérií, chemických markerů přítomnosti konkrétních ovocných druhů, jejichž hodnoty se porovnávají s existujícími databázemi autentických výrobků. Pro pomerančové džusy z koncentrátu platí požadavek komoditní vyhlášky č. 335/1997 Sb., který musí být minu. 11,2 °Brix.

Senzorické hodnocení

Džusy a mošty hodnotil panel 10 hodnotitelů známkami od 1 do 5 (jako ve škole). Hodnotily se chuť a vůně typická pro pomeranče, celkový dojem, typická barva nápoje a eventuální pachuti.

Vitamín C

byl stanoven metodou HPLC/UV

Šetrnost výrobního procesu

Tzv. druhé lisování nebo nastavení vysokých tlaků na lisu (stanovený flavonoidních glykosidů) se prokazovalo metodou HPLC/UV

Přihlásit