Jak testujeme mobily

V mezinárodním testu: 22 mobilních telefonů.

  • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
    Telefonování (srozumitelnost) 30 %, textové zprávy (SMS) 10 %, fotofunkce 10 %, bateriový provoz 20 %, uživatelský návod 5 %, mobilita 10 %, odolnost 5 %, všestrannost 10 %.
    Ve zkušební kategorii bateriový provoz byla z měřeného elektrického proudu a kapacity baterií vypočtena provozní doba telefonu v hodinách s přehráváním hudby ve formátu MP3.
  • Snížení a zvýšení hodnocení
    V případě »dostatečného« systému menu mohlo být celkové hodnocení kvality lepší jen o jednu známku. Pokud byl systém menu »dostatečný« nebo horší, mohl být průvodce uživatele lepší jen o jednu známku. Byla-li délka provozu v módu stand-by »dostatečná« nebo horší, byl provoz baterií lepší maximálně o jednu známku. Byla-li »dostatečná« životnost, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší jen o půl známky. Mobilní telefony, které ihned a bez zpětného dotazu pouze stiskem tlačítka se připojí k placenému internetu, byly z hlediska průvodce (systému) menu vyhodnoceny »nedostatečně«. V případě spoludodávané druhé baterie se hodnocení zkušební kategorie bateriový provoz zvýšilo o půl známky.

Přihlásit