Jak testujeme vepřové konzervy

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah masa 35 %, senzorické hodnocení 30 %, obsah tuku a vody 15 %, nežádoucí látky 10 %, obal a deklarace  %

Obsah masa

Zjišťuje se výpočtem z naměřených množství ve výrobku obsažených bílkovin, kolagenu a tuku.

Pro stanovení jednotlivých dílčích parametrů se využívají tyto metody:

bílkoviny: stanovení dle Kjeldahla

kolagen: fotometrie

tuk: gravimetrie

Spolu s obsahem masa se prováděl i průkaz na použití strojně odděleného masa prostřednictvím zjištění obsahu vápníku (metoda ICP-OES), zjišťování počtu kostních úlomků (metoda barvení řezů alizarinovou červení).

Senzorické hodnocení

Vzorky posuzoval panel 8 hodnotitelů, kteří dle zásad ČSN 56 0032 známkovali vzhled, chuť a vůni.

Udělované známky se pohybovaly na dané stupnici: 1 - vlastnost typická; 2 – drobné odchylky, 3 – výraznější odchylky, 4 – závažné odchylky, 5 – senzoricky neodpovídá.

Obsah tuku a vody

Obsah tuku i vody byl zjišťován gravimetricky.

Nežádoucí látky

V rámci monitoringu bezpečnosti byl zjišťován obsah olova a kadmia (oboje metodou GF-AAS), polychlorovaných bifenylů (metody HRGC/HRMS a GC-ECD) a dioxinů (metodou HRGC/HRMS).

Obal a deklarace

Kontrola zjišťovala, zda etikety výrobku splňují požadavky na označování výrobků a zda je k otevření konzerv nutné použít otvírák.

Další zkoušky

Ve vzorcích byl volumetricky zjišťován obsah soli a prováděly se i průkazy obsahu sójové a drůbeží bílkoviny (oboje metodou ELISA pomocí kitů na stanovení příslušné bílkoviny).

Přihlásit