Jak testujeme

Předmět testu

Test byl zaměřen na zjištění dodržení deklarace glukosaminu a chondroitin sulfátu v kloubních výživách. Testovali jsme celkem 20 produktů, které byly určeny k výživě kloubů. Výrobky jsme nakoupili v lékárnách, ve specializovaných obchodech a v e-shopech na internetu.

Cíl testu

Účelem bylo zjistit, zda výrobci dodržují množství účinných látek, které uvádějí na obalech svých výrobků. Cílem testu nebylo zjišťování účinnosti doplňků stravy. Dodržení deklarace je zákonná povinnost.

Použité chemické metody

K analýze glukosamin sulfátu byla použita metodu vysokovýkonné kapalinové chromatografie (HPLC). Chondroitin sulfát jsme měřili spektrofotometricky.

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotících tabulkách jsou řazeny sestupně podle toho, jak hodně se lišilo naměřené množství sledovaných látek od deklarace na obalu. Při porovnávání naměřených a deklarovaných hodnot jsme brali v úvahu nejistotu měření, která se u výrobků přičítala k dobru.

Přihlásit