Jak testujeme elektronické teploměry

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 8 lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty, z toho 3 kontaktní teploměry, 1 ušní, 3 kombinované teploměry pro měření teploty v uchu i na čele, 1 bezdotykový teploměr.
Ceny: v maloobchodní síti v říjnu 2008.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Praktické měření 35 %, přesnost měření 25 %, obsluha 40 %, zdravotní nezávadnost 0 %
 • Snížení hodnocení
  Je-li hodnocení skupin zkoušek zaměřených na praktické měření nebo přesnost měření »uspokojivé« nebo horší, může být celkové zhodnocení kvality lepší jen o půl známky. V případě »dostatečného« nebo horšího hodnocení přesnosti měření nemůže být celkové zhodnocení kvality lepší. Při »dostatečném« měření zdravotní sestrou nemůže být hodnocení skupiny zkoušek přesnost měření lepší.
 • Praktické měření
  Měření kontaktními teploměry orálně, čelními a bezdotykovými teploměry na čele, ušními teploměry v uchu, kombinovanými teploměry na čele a v uchu. Deset zdravých dospělých si v rámci náhodného výběru měřilo svou tělesnou teplotu s pomocí všech testovaných přístrojů. Před a poté probíhalo referenční měření hluboko v jamce pod kořenem jazyka. U deseti zdravých dětí bylo provedeno referenční měření a potom jim vždy stejným teploměrem byla měřena teplota rodičem a zdravotní sestrou.
 • Přesnost měření
  Měření zdravotní sestrou: po referenčním měření byla deseti zdravým dospělým se všemi teploměry třikrát po sobě měřena teplota hluboko v jamce pod kořenem jazyka. Technické měření: ve smyslu normy DIN (ČSN) EN 12470 byla přesnost měření stanovována u sedmi hodnot teploty mezi 35,5 °C a 41,5 °C. Ve vlhkém prostředí: zjišťování přesnosti měření bezprostředně a 30 minut po 24hodinovém pobytu v klimatizační komoře (40 °C, 80% vlhkost vzduchu).
 • Manipulace
  Návod k použití: pět odborníků posuzovalo a vyhodnocovalo podrobnost, srozumitelnost, přehlednost, čitelnost, pokyny pro pacienty a pokyny k čištění. Aplikace: mimo jiné první uvedení do provozu (první použití nového přístroje), průběh a postup při měření, vyvolání hodnot z paměti, délka měření, údržba, vyhledávání chyb/hledání závad, chování v případě poruch. Zpracování: mechanické zpracování, ovládací prvky, pádové zkoušky, možnosti čištění. Baterie: životnost, chování v případě slabé baterie, výměna baterií.
 • Zdravotní nezávadnost
  Všechny díly teploměrů, které se dotýkají kůže a sliznic, byly po dobu 24 hodin položeny do lázně s kuchyňskou solí.
  Poté byl roztok analyzován z hlediska organických substancí s pomocí plynové chromatografie (GC/MS).

Přihlásit