Jak testujeme švestková povidla

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Obsah ovoce 45 %, obsah cukrů 20 %, senzorické hodnocení 20 %, přídatné látky 15 %

Obsah ovoce

Odhad ovocného podílu byl proveden podle metodiky AIJN Code of Practice for Evaluation Of Fruit and Vegetable Juices (Association of the Industry of Juices and Nectars) pro autentické šťávy a pyré a na základě referenčních hodnot pro švestky. Součástí tohoto postupu bylo i stanovení cukrů, refraktometrické sušiny a kyselosti.

Obsah cukrů

Refraktometrická sušina se měřila refraktometrem. Celkový obsah cukrů byl stanoven metodou HPLC. Množství přidaných cukrů bylo odhadnuto na základě množství cukru, které do výrobku mohou vnést plně vyzrálé švestky s refraktometrickou sušinou 18,5 °Brix.

Senzorické hodnocení

Pro senzorické hodnocení příslušných deskriptorů (barva, vůně, chuť, konzistence, celkový dojem) byla použita profilová metoda. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé.

Stupnice pro hodnocení barvy: 1 = typická tmavá barva, která odpovídá švestkovým povidlům; 5 = atypická barva

Stupnice pro hodnocení vůně: 1 = příjemná vůně po švestkových povidlech; 5 = zcela bez vůně / nepříjemná či atypická vůně

Stupnice pro hodnocení chuti: 1 = příjemná chuť švestkových povidel; 5 = nevýrazná či atypická chuť (příliš sladká, příliš kyselá, nahořklá)

Stupnice pro hodnocení konzistence: 1= tuhá konzistence; 5= velmi řídká, kašovitá

Stupnice pro hodnocení celkového dojmu: 1 = vynikající; 2 = velmi dobré; 3 = dobré; 4 = téměř nevyhovující; 5= nevyhovující

Přídatné látky

Srovnáváním etiket zhodnoceno, které výrobky deklarují použití vybraných přídatných látek – konzervantů, zahušťovadel a barviv.

Další zkoušky

Pesticidy byly stanoveny za použití metod GC-MSD, GC-FPD a LC-MS/MS. Mykotoxiny byly stanoveny za použití metody HPLC-FLD.

Přihlásit