Jak testujeme tlakoměry

V testu: 9 měřičů krevního tlaku, z toho 4 určené k měření na paži a 5 k měření na zápěstí.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Měření krevního tlaku 65 %, obsluha 25 %, návod k použití 10 %.
 • Snížení hodnocení
  Pokud je výsledek skupiny zkoušek „Měření krevního tlaku“ »dostatečný« nebo horší, nemůže být celkové hodnocení kvality lepší. Stejné snížení hodnocení se aplikuje při »dostatečné« nebo horší přesnosti měření.
 • Měření krevního tlaku
  Probíhalo podle zkušebního protokolu německé Ligy pro boj s vysokým krevním tlakem. Na 32 zkoušených osobách
  (s vysokým a normálním krevním tlakem) bylo provedeno měření testovanými přístroji a referenčním přístrojem. Měření probíhalo v náhodném pořadí na osobách s různým obvodem paže, případně zápěstí (24–32 cm pro paži a 13,5–19,5 cm pro zápěstí). Pokud to konstrukce výrobku umožňovala, byl test navíc prováděn na dalších jedenácti osobách se silnější paží.
  Každý přístroj byl v náhodném pořadí vyzkoušen každým testujícím.
  Přístroje byly použity podle instrukcí uvedených v příslušných návodech. Referenční tonometr byl použit podle standardních postupů lékařským personálem.
  Dále byl testován provoz s vybitou baterií, zkoušeny netěsnosti manžety
  (podle DIN EN 1060) a prováděny pádové zkoušky z výšky 1 m.
 • Ovládání
  Pět testujících hodnotilo pod odborným dohledem celkové ovládání přístrojů a jejich základní funkce a chování v různých situacích. Dále byly hodnoceny pokyny a možnosti údržby, výměna baterií, ukazatel zbývající energie baterie, čitelnost a přehlednost displeje, pohodlnost klávesnice a možnosti ukládání a čtení záznamů v paměti. Výdrž baterie se testovala počtem měření provedených na jeden bateriový cyklus.
 • Návod k použití
  Zkoušky srozumitelnosti a přehlednosti návodu k použití byly provedeny odborníky. Navíc byly hodnoceny i pokyny k likvidaci použitých baterií a samotného přístroje.

Přihlásit