Jak testujeme sardinky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 50 %, nežádoucí látky 30 %, obal a deklarace 20 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě limitovalo celkové hodnocení nedodržení zákonných povinností v označení výrobku.

Senzorické hodnocení

Senzorické hodnocení vzorků na základě Nařízení Rady (EHS) 2136/89. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé.

Obal a deklarace

Kontrola obalu zaměřená na obsah, úplnost, správnost a korektnost deklarovaných údajů.

Další zkoušky

Stanovení nežádoucích látek metodami HRCG/HRMS (dioxiny, furany, polychlorované bifenyly), HPLC-FLD (histamin), volumetrie (amoniak, chlorid sodný). AAS (arzen), GF-AAS (kadmium, olovo), AAS-AMA (rtuť)

Přihlásit