Jak testujeme vrtačky s příklepem

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

síťové příklepové vrtačky: vrtání 50 %, zátěžový test 20 %, návod k použití 5 %, obsluha 20 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 5 %

akumulátorové vrtačky: výkon 55 %, zátěžový test 5 %, návod k použití 5 %, obsluha 25 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou a v takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto konkrétním testu jsou limitujícími faktory špatné výsledky v zátěžových testech a bezpečnosti.

Vrtání

Se síťovými příklepovými vrtačkami jsme vrtali do žuly a betonu se zapnutým příklepem. Na beton byly použity vrtáky o průměru 12 a 16 mm, na žulu vrták o průměru 6 mm. V obou případech byla rychlost nastavena na maximum.

Bez příklepu jsme vrtali do oceli St. 37 při maximální rychlosti vrtákem o průměru 6 mm.

Zkoušky šroubování jsme prováděli na borovém dřevě s vruty o rozměrech 3x40, 8x80 a nově také 10x120 mm. Šroubovali jsme i do oceli, a to se šrouby 6x16 mm do předem vyvrtané díry. Hodnotili jsme přesnost a rychlost vrtání a reakci vrtačky na změnu nastavení otáček a síly.

Zkoušeli jsme také, jak snadno se vyjímají vrtáky ze sklíčidla po skončení vrtání. Při zkoušce přesnosti vrtání jsme měřili, jestli se vrták vychyluje od osy otáčení, a to na volnoběh ve vzdálenosti 4 centimetrů a při vrtání.

Pouze akumulátorové vrtačky vybavené příklepem byly testovány v tomto režimu. Použitý materiál byl beton, průměr vrtáků 6, 8 a 10 mm a rychlost nastavena na maximum. Při zkouškách vrtání jsme používali tři materiály: vápenec, dřevo a kov (ocel). Na všechny zkoušky jsme použili 6mm vrták a rychlost byla nastavena na maximum.

Při zkouškách šroubování jsme použili borové dřevo a ocel. Do dřeva jsme za- a vyšroubovávali vruty o rozměrech 8x80 a 10x120 mm. Do oceli jsme používali šrouby 6x16 mm, přičemž nejprve byla předvrtána díra. Hodnotili jsme přesnost a rychlost vrtání a reakci vrtačky na změnu nastavení otáček a síly.

Akumulátorové vrtačky prošly také zkouškami životnosti baterie. Měřili jsme, kolik děr o průměru 6 mm a hloubce 40 mm při maximální rychlosti dokáže navrtat s plně nabitou baterií. Dále jsme počítali, kolik vrutů o rozměrech 6x80 mm zvládne s plně nabitou baterií zašroubovat do dřeva. Zkoušky jsme následně zopakovali po 15minutovém nabíjení baterie.

Zátěžový test

Při zkouškách životnosti motoru byl prováděn cyklus vrtání do dřeva, kovu a šroubování do dřeva s pravidelnými přestávkami. Při zkouškách odolnosti příklepu byly prováděny cykly vrtání s příklepem do betonu a kamene s pravidelnými přestávkami. Pokud vrtačka nevydržela stanovený počet cyklů a porouchala se před jeho dosažením, byla zkouška zopakována s novým kusem.

Návod k použití

Odborníci hodnotili přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, přítomnost základních informací, bezpečnostních varování a informace o nakládání s odpadem.

Obsluha

Byla hodnocena na pětibodové škále podle detailní tabulky jedním odborníkem. V úvahu byly vzaty také poznatky z testů výkonu.

Bezpečnost

Elektrická bezpečnost byla hodnocena podle normy ČSN EN 60745-2-1. U akumulátorových vrtaček jsme zkoumali dodržení požadavků normy ČSN EN 60 335-2-29, která pojednává o nabíječkách. Dále byla posuzována izolace jednotlivých částí vrtačky při náhodném navrtání elektrického vedení, při náhodném doteku elektrických částí, mechanická bezpečnost a ochrana proti přetížení.

Vybavenost

Byl hodnocen počet rychlostí, možnosti nastavení rychlosti, změny směru otáčení nebo nastavení krouticího momentu, déle tvar rukojetí, aretace sklíčidla a další aspekty.

Přihlásit