Jak testujeme tiskárny

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení multifunkčních tiskáren

Tisk 63 %, kopírování 13,5 %, skenování 13,5 %, práce v síti 5 %, spotřeba el. energie 5 %.

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení jednoúčelových tiskáren

Tisk 90 %, práce v síti 5 %, spotřeba el. energie 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. 

Tisk

Kvalita tisku je hodnocena panelem složeným z nejméně tří expertů. V případě barevných tiskáren jsou posuzovány textové dokumenty, tabulky s grafem, barevné fotografie ve formátu A4 a dokumenty obsahující formátovaný text s grafikou a fotografie v nastavení na maximální možnou kvalitu. Sledována je mimo jiné barva, kontrast a ostrost výsledného produktu. Hodnocení rychlosti tisku spočívá v měření doby uběhlé od zadání tiskové úlohy do momentu, kdy vytištěné listy vystoupí z tiskárny.

Hodnocena je také odolnost tisku vůči vlhkosti u fotografií a textových dokumentů. Fotografie jsou po 24hodinovém vysychání testovány třemi způsoby. Na jednom nakloněném výtisku se nechává voda stékat, druhý je ve vodorovné poloze pokapán a následně otřen papírovým ubrouskem, třetí je potřísněn vodou, která se nechá přes noc zaschnout.

Do hodnocení promlouvá také snadnost obsluhy tiskárny. Známkuje se prvotní instalace a uvedení do provozu, obsažnost a srozumitelnost přiloženého návodu k použití, zpracování zadaných příkazů k tisku (včetně změn formátu, barev nebo kvality) a také údržba a odstraňování běžných problémů (například vypořádání se se zaseknutým papírem či snadnost výměny použitých náplní).

Náklady na tisk

Pro zjištění nákladů na tisk jsou do tiskárny vloženy nové originální náplně dle údajů uvedených v dokumentaci přístroje. Tisk probíhá tak dlouho, jak to tiskárna dovoluje, přičemž informování o docházející barvě bývá pokud možno ignorováno. Poté, co se na výstupu projeví nedostatek inkoustu nebo toneru nebo pokud tiskárna odmítne dále tisknout, je proces zastaven.

Díky srovnání hmotnosti nové a použité náplně a spočtení vytištěných listů je možné zjistit množství barvy potřebné k tisku jedné stránky. Výsledná cena za jednu stránku je spočítána na základě průměrných cen náplní. Náklady na tisk jsou zjišťovány zvlášť pro textové dokumenty, grafy a tabulky a barevné fotografie. Jelikož některé barevné tiskárny mohou při černobílém tisku používat barevné náplně, jsou při výpočtech nákladů na tisk u textových dokumentů váženy všechny náplně.

V případě inkoustových tiskáren je dále počítána dodatečná spotřeba inkoustu při občasném použití. Určité množství inkoustu totiž tiskárny spotřebovávají při pravidelných samočistěních trysek. Test dodatečné spotřeby probíhá po dobu několika týdnů. V určité dny tiskárna vytiskne několik stránek, ve zbylém čase je vypnuta. Tím je simulována běžná situace v domácnostech, které nepotřebují každodenně tisknout větší množství listů. Poté je vypočítán rozdíl mezi občasným a častým (kontinuálním) tiskem.

Do celkového hodnocení náklady na tisk nezahrnujeme.

Kopírování

Zkouška zahrnuje hodnocení kvality (srovnáním kopie a originálu), rychlosti a obsluhy černobílého i barevného kopírování.

Skenování

Stejně jako kopírování je možné provést pouze u multifunkčních zařízení. Zkouška sestává z hodnocení kvality, rychlosti a obsluhy skenování stránky z časopisu (s několika sloupci textu a fotografiemi), fotografie, textového dokumentu a také trojrozměrného objektu, kterým může být třeba otevřená kniha.

Práce v síti

Zhodnocení možností zapojení tiskárny do sítě a snadnost nastavení, sdílení sítí.

Spotřeba elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie v průběhu tisku, v pohotovostním režimu, v režimu stand-by a při úplném vypnutí.

Přihlásit