Jak testujeme dětské postýlky

V testu: 13 dětských dřevěných postýlek
Ceny: říjen/listopad 2015

U dětských postýlek jsme hodnotili, zda splňují všechny požadavky dané normou (ČSN EN 716-1:2013 a ČSN EN 716-2:2013), nebo ne. Pokud pracovníci zkušebny nalezli jedno jediné provinění vůči normě, postýlka má v celkovém hodnocení uvedeno, že nevyhovuje.

Co jsme u postýlek zjišťovali, ověřovali a testovali:

 • Návod
  Srozumitelnost montážního listu; kontrola úplnosti povinných upozornění a prohlášení.
 • Označování
  Kontrola, zda jsou postýlky trvale označeny jménem výrobce, distributora nebo prodejce, odkazem na EN 716-1:2013 a maximální tloušťkou matrace (písemně nebo značkou na postýlce).
 • Stabilita
  Postýlka se nesmí převrhnout na začátku testování ani na jeho konci po provedení všech zkoušek a zátěžových testů.
 • Konstrukce
  Pokud výrobek nesplnil bezpečnostní požadavky dle normy, byl vyhodnocen jako nevyhovující.
  Výrobky byly zkoušeny a hodnoceny dle ČSN EN 716-1:2013 a ČSN EN 716-2:2013 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití.
  Konstrukce: všeobecně (hrany a vyčnívající části, samořezné šrouby, nálepky a obtisky, malé součásti, nábytková kolečka); díry, mezery a otvory na vnitřní straně postýlky (montážní díry, vzdálenosti: mezi dnem a bočnicemi a čely, mezi příčkami dna, otvory síťoviny ve dně postýlky); zábrany hlavy na vnější straně postýlky; střihová a tlaková místa; náhodná místa; zajišťovací mechanismus (posuvné bočnice a vyndavací příčky); dno postýlky (upevnění lehací plochy dna, nastavitelné dno); bočnice a čela (pohyblivé bočnice, vzdálenost mezi dnem a horní hranou bočnic a čel, pevnost bočnic a čel); obruba postýlky; stabilita.

Požadavky na podobu návodu k dětské postýlce:

1. být napsán úředním jazykem země, kde je postýlka prodávána;

2. být nadepsán „Důležité, uschovejte pro pozdější potřebu: čtěte pozorně“, písmena tohoto upozornění musí být alespoň 5 mm vysoká;

3. obsahovat upozornění na nebezpečí umístění postýlky blízko otevřeného ohně nebo zdroje silného tepla;

4. obsahovat upozornění, že nesmí být používána, pokud je jakákoliv její část rozbitá, roztrhaná nebo chybí;

5. upozorňovat, že v postýlce nesmí nic zůstávat a nesmí být poblíž jiného vybavení, které by dítěti poskytlo oporu nebo hrozilo uškrcením či udušením;

6. upozorňovat, že se v postýlce nesmí používat více než jedna matrace;

7. prohlašovat, že je připravena k použití, pouze pokud jsou všechny zajišťovací mechanismy bezpečně zajištěny;

8. obsahovat upozornění, že nejnižší poloha roštu je nejbezpečnější a nejvyšší polohu je možno používat jen do chvíle, kdy se dítě dokáže samo posadit;

9. prohlašovat, že pohyblivé bočnice (pokud je jimi postýlka vybavena) musejí být v uzavřené poloze vždy, když je dítě v postýlce bez dozoru;

10. upozorňovat, že odnímatelná vodítka pro posunutí základny postýlky (jsou-li součástí výrobku) musejí být demontována před použitím postýlky v nejnižší poloze;

11. obsahovat montážní výkres s popisem všech částí a nářadí potřebného pro sestavení;

12. obsahovat upozornění, že maximální tloušťka matrace musí být taková, aby vzdálenost od povrchu matrace k okraji bočnice byla v nejvyšší poloze roštu alespoň 200 mm a v nejnižší poloze nejméně 500 mm;

13. upozorňovat na případnou značku maximální výšky matrace na postýlce;

14. obsahovat upozornění na minimální velikost použité matrace (tak, aby mezi matrací a bočnicemi/čely nebyla větší mezera než 30 mm);

15. prohlašovat, že všechny spojovací prvky musejí být dobře dotaženy a pravidelně kontrolovány;

16. obsahovat návod na mytí či čištění;

17. upozorňovat, že postýlka nesmí být používána, pokud z ní dítě dokáže samo vylézt.

Přihlásit