Jak testujeme vestavné mikrovlnné trouby

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Příprava pokrmů 55 %, obsluha 40 %, spotřeba energie 5 % a bezpečnost 0 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Příprava pokrmů

Při zkouškách přípravy pokrmů jsme postupovali následovně. Nejprve jsme hledali automatický program pro daný pokrm. Pokud ho mikrovlnka neměla, postupovali jsme manuálně podle návodu k použití. Když jsme ani tam neuspěli, nastavili jsme program

ručně s přispěním bohatých zkušeností pracovníků laboratoře. Stejně jsme postupovali, pokud výsledky s automatickým nebo manuálním programem nebyly uspokojivé. Do hodnocení jsme zahrnuli pouze úspěšnější způsob přípravy.

Rozmrazování: Postup testování vychází z normy ČSN EN 60705. Měřena vnitřní a povrchová teplota v celkem 22 místech 0,5 kg mletého hovězího masa po pěti minutách od dokončení programu. Do hodnocení byla zahrnuta i doba přípravy.

Ohřev hotového jídla: Hotový pokrm simuloval proteinový substrát a bramborová kaše rozmístěná na talíři. Sondy měřily teplotu v 14 místech ohřáté bramborové kaše a 9 místech proteinového substrátu. Posuzovány byly teplotní rozdíly v samotné bramborové kaši i v rámci celého pokrmu.

Ohřev mražených jídel: Hodnocení výsledků rozmrazování a následného ohřevu hotových lasagní. Kromě vnitřní teploty měřené v 6 místech byly posuzovány také senzorické vlastnosti pokrmu (vzhled, šťavnatost a chuť ohřátých lasagní).

Gril: Kvalita samotného grilu byla posuzována při opékání toustů v předehřáté troubě. Celý grilovací rošt byl pokryt den starým toastovým chlebem bez kůrky a na základě podílu dohněda opečených toustů byla změřena efektivní plocha grilu. Dále jsme hodnotili dobu a kvalitu grilování kuřete o hmotnosti 1,2 kilogramu s využitím kombinace grilu a mikrovln. Porota hodnotila křupavost, rovnoměrnost zabarvení kůrky či šťavnatost masa. Provedeno bylo též kontrolní měření teploty ve 14 částech kuřete.

Pečení pizzy: Hodnocena barva, šťavnatost, křupavost a chuť upečené mražené pizzy a také doba přípravy.

Využitelný objem

Vnitřní využitelný objem mikrovlnek s otočným talířem byl měřen podle normy ČSN EN 60705.

Výpočet je založen na velikosti válce, jehož poloměr tvoří nejkratší vzdálenost od osy otáčení k nejbližší stěně nebo dvířkům a výšku vzdálenost mezi talířem a stropem. Pokud mikrovlnná trouba nemá otočný talíř nebo je možné ho vypnout, využitelný vnitřní objem určujeme podle toho, jak velký obdélníkový hranol by se dovnitř vešel.

Hodnocení velikosti vnitřního objemu je založeno na poměru celkového (vnějšího) objemu trouby a vnitřního využitelného prostoru.

Obsluha

Hodnoceny byly návod k použití, otevírání a zavírání dvířek (úchop, velikost tlačítka, potřebná síla), vkládání a vyjímání jídel, nastavování manuálních a automatických programů a jejich přesnost, dále čištění, kontrola průběhu programu a použití leváky a osobami s handicapem (se zhoršeným zrakem nebo manuální zručností).

Spotřeba elektrické energie

Měřili jsme, kolik energie se spotřebuje na ohřev jednoho litru vody mikrovlnami podle normy EN 60705. Následně byla stanovena energetická efektivita – jako poměr změřeného příkonu a výkonu. Dále jsme měřili spotřebu energie v režimu stand-by, případně v úsporném režimu.

Hlučnost

Tři odborníci subjektivně posuzují hlučnost na škále od 1 do 6.

Bezpečnost

Tepelná izolace: Pomocí termokamery je měřena provozní teplota částí vnějšího povrchu, u nichž je pravděpodobný dotyk. V případě vestavných modelů jde pouze o dvířka. Při měření jsou zohledňovány limity stanovené normou EN 60335.

Elektrická bezpečnost: Hodnocení jednotlivých aspektů elektrické bezpečnosti podle normy EN 60335 a úniku mikrovlnného záření podle EN 60335-2-25.

Přihlásit