Jak testujeme vibrační brusky

Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Broušení 40 %, obsluha 25 %, vybavení 10 %, hlučnost 10 %, odolnost 10 %, návod k použití 5 %.

Limity hodnocení

Dostatečné a nedostatečné výkony ze zkoušek broušení a odolnosti limitují celkové hodnocení kvality. Celková známka proto nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Broušení

Při zkoušce efektivity broušení jsme používali brusný papír o hrubosti 60, 120, 180 a 240, ale procentuální váhu jsme přidělili pouze prvním dvěma. S každou hrubostí jsme postupně brousili dvě desky o různé tvrdosti, měkčí z borovicového dřeva a tvrdší z bukového, a počítali průměr odebraného materiálu. Pro výpočet celkové známky efektivity broušení jsme použili dílčí průměry s jednotlivými brusnými papíry, větší procentuální váhu však měl ten hrubší. Logika posuzování byla jednoduchá – čím více ubraného materiálu, tím lepší známka.

Při zkoušce hladkosti povrchu neboli finální úpravy jsme hodnotili výsledky brusných papírů 120, 180 a 240, přičemž největší váhu měla nejjemnější hrubost.

Každou zkoušku jsme zopakovali se dvěma bruskami stejné značky. Pro každý papír byla předepsána přesná doba broušení a síla, kterou byla bruska tlačena k desce. Množství odebraného materiálu jsme měřili zvážením desky před zkouškou a po ní.

Broušení na obtížných místech – po obou stranách i zepředu brusky jsme měřili, jestli bruska dosáhne až ke stěně nebo do rohu. Čím více milimetrů chybělo, tím horší byla známka.

Efektivita sběrného sáčku byla měřena porovnáním hmotnosti zachycených pilin v sáčku/nádobě a hmotnosti broušené desky před a po zkoušce. Efektivitu jsme posuzovali při zkouškách broušení s brusnými papíry o hrubosti 60, 120 a 180, největší váhu měl nejhrubší papír.

poměru příkon/výkon jsme zjišťovali poměr mezi výrobcem deklarovaným příkonem a laboratorně změřeným výkonem. Většina testovaných brusek deklaruje menší příkon, než byl změřený výkon. Ve skutečnosti to znamená, že přístroj je silnější, než se podle deklarovaných hodnot zdá. V takovém případě jsme udělovali velmi dobrou známku. Pokud byl příkon a výkon v opačném poměru, známka byla horší.

Obsluha

Celková známka za obsluhu se skládá z hodnocení komfortu, ovládání, brusného papíru, sběrného sáčku a připojení vysavače, vibrací, bezpečnosti, čištění a celkového dojmu. Dílčí zkoušky zahrnují hodnocení následujících vlastností:

Komfort – hmotnost zařízení, ergonomie držadla/rukojeti, velikost držadla/rukojeti, pohodlnost úchopu, změkčená rukojeť

Ovládání – ergonomie ovladačů a tlačítek, snadná dosažitelnost ovladačů, délka přívodního kabelu

Brusný papír – přítomnost suchého zipu, snadnost výměny brusného papíru, možnost použití brusného papíru bez suchého zipu

Sběrný sáček a připojení vysavače – snadnost nasazení, sundání a vyprázdnění sběrného sáčku či nádoby, snadnost nasazení a sejmutí adaptéru pro připojení vysavače

Bezpečnost – zjišťovali jsme, jestli nehrozí riziko poranění o ostré hrany nebo riziko skřípnutí prstů

Čištění – snadnost čištění přístroje

Celkový dojem – čtyři odborníci známkovali celkový dojem z přístroje

Celková známka za vybavení zahrnuje: počet rychlostí a brusných desek v balení, přítomnost prachového sáčku, možnost připojení vysavače, délka přívodního kabelu, pohodlná rukojeť a přítomnost transportního kufříku.

Odolnost

Test probíhal na speciálním testovacím stroji v pravidelných 30minutových intervalech. Rychlost broušení byla nastavena na maximum. Použita byla deska z borovicového dřeva a brusný papír o hrubosti 60. Cílem zkoušky odolnosti bylo, aby všechny modely vykonaly stejnou práci, nikoliv aby v ní strávily stejně dlouhou dobu. Pro výpočet přesné doby pobytu ve zkoušce odolnosti jsme použili celkový průměr odebraného materiálu při zkoušce efektivity broušení s brusným papírem o hrubosti 60 všech testovaných brusek a průměru odebraného materiálu jednotlivých brusek.

Hlučnost jsme posuzovali subjektivně i pomocí naměřených hodnot.

Přihlásit