Jak testujeme kakao

Jak testujeme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 25 %, tukuprostá kakaová sušina 15 %, obsah kakaového másla 15 %, obsah čistého kakaa 25 %, antioxidanty 5 %, dodržení deklarace 5 %, nežádoucí látky 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V případě kakaa jsme snižovali známky v případě nízkého podílu čistého kakaa a při nedodržení deklarace.

 

Použité chemické metody

Tukuprostá kakaová sušina: Stanovení z celkového obsahu alkaloidů kofeinu a theobrominu (použita metoda HPLC-UV/VIS).

Podíl a autenticita tuku: Čistotu kakaového másla prokazuje charakteristické zastoupení triacylglycerolů (použita metoda GC-FID). Obsah tuku byl stanoven pomocí Soxhletovy extrakce.

Antioxidanty (polyfenoly): Obsah antioxidantů určen spektrofotometricky metodou podle Folin-Ciocalteu. Výsledné hodnoty byly vyjádřeny jako kyslina gallová.

Čistý obsah kakaa: Výpočet na základě dílčích měření ‒ obsahu tukuprosté kakaové sušiny, obsahu tuku a vlhkosti (stanovení proběhlo gravimetricky).

Přítomnost regulátorů kyselosti a těžkých kovů: Průkaz na základě měření minerálních látek metodami AAS-F (sodík a draslík) a AAS-ETA a AAS-AMA (kadmium, olovo a rtuť).

Ochratoxin A: Stanovení obsahu mykotoxinu metodou HPLC-FLD.

Barva kakaového prášku: Stanovení spektrofotometricky. Hodnoty jasu jsou uvedeny pro informaci v tabulce. Čím více se číslo blíží 100, tím je kakao světlejší a naopak.

 

Senzorické hodnocení

Deset hodnotitelů posuzovalo nápoj připravený z kakaového prášku podle návodu výrobce na obalu. Pokud návod chyběl, recept byl následující: 1 lžička kakaa, 1 lžička moučkového cukru a 200 ml mléka. Nápoje se posuzovaly z hlediska příjemnosti chuti a vůně a z pohledu intenzity barvy, vůně a případných defektů známkami od 1 do 5, kde 1 znamená vynikající/velmi intenzivní a 5 nevyhovující/velmi málo intenzivní. Na celkové známce za senzoriku se podílely dílčí zkoušky v různé míře.


Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit