Jak testujeme zimní pneumatiky

V testu: 40 sad zimních pneumatik, z toho 21 rozměru 175/65 R14T a 19 rozměru 195/65 R15T.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Suchá vozovka 15 %, mokrá vozovka 30 %, sníh 20 %, náledí 10 %, vztah k životnímu prostředí 24,999 %, rychlostní zkouška 0,001 %.
 • Suchá vozovka
  Subjektivní posouzení jízdní stability a ovladatelnosti na vysokorychlostní dráze. Brzdění: na asfaltu z rychlosti
  100 km/h.
 • Mokrá vozovka
  Ovladatelnost: časové zkoušky a subjektivní posouzení na 1900 metrů dlouhé dráze dlouhodobě vystavené neustálému dešti. Brzdění na asfaltu a betonu, pod dlouhodobým deštěm, z rychlosti 90 km/h na 20 km/h. Aquaplanning na rovné vozovce: vjezd
  do proudu tekoucí vody o hloubce 7 mm a akcelerace. Aquaplanning v zatáčkách: 20 metrový úsek trati je vystaven neustálému dešti, hladina vody na vozovce 7 mm. Vjezd do louže s konstantním rázem volantu v rychlosti 70 až
  100 km/h. Směrové vedení (zatáčky): projíždění po asfaltové kruhové dráze, dlouhodobě vystavené neustálému dešti.
 • Sníh
  Brzdění z rychlosti 30 km/h. Rozjezd: zjišťování tažné síly v závislosti na prokluzování. Trakce, směrové vedení (zatáčky): projíždění průsmyků se stoupáním od 9 do 12 %.
 • Náledí
  Brzdění z rychlosti 25 km/h. Rozjezd: zjišťování tažné síly v závislosti na prokluzování. Trakce, směrové vedení (zatáčky): jízda po kruhové dráze o průměru 18 metrů.
 • Vztah k životnímu prostředí
  Opotřebení: najetí minimálně 8000 kilometrů za podmínek každodenního provozu; měření hloubky profilu vždy na 24 místech na plášti pneumatik každých 2000 kilometrů. Spotřeba pohonných hmot: měření spotřeby při rychlostech 60 km/h, 100 km/h, 130 km/h. Hluk: uvnitř vozu subjektivní posuzování pojezdového hluku při jízdě na asfaltu a betonu a při brzdění z rychlosti 80 km/h na 30 km/h. Zvenku subjektivní posuzování záznamu snímací hlavy, tj. záznamu pojezdového hluku na asfaltové dráze standardu ISO, v rychlosti 80 km/h s vypnutým motorem, a rovněž zjišťování naměřených hodnot v dB(A). Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků: ve smyslu směrnice EU 2005/69/ES.
 • Rychlostní zkouška
  Na venkovním zkušebním okruhu ve smyslu požadavků testovacího programu, které jsou nad rámcem normy DIN 7805.

Přihlásit