Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Podíl rajčat 45%, zbožíznalecké posouzení 30%, složení a označení 10%, minerální nečistoty 10%, mykotoxiny a plísně 5%.

Limity hodnocení

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Použité chemické metody

Refrakrometrická sušina vnesená rajčatovou surovinou byla vypočítána ze základních kvalitativních parametrů, a to refraktometrické sušiny, formolového čísla, kyseliny citronové, jablečné a pyroglutamové, draslíku a hořčíku.

Stanovení mykotoxinů bylo provedeno pomocí metody kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS/MS).

Obsah plísní byly vypočítán mikroskopicky podle Howarda.

Měření obsahu soli provedeno metodou atomové absorpční spektrometrie (AAS).

Ke stanovení těkavých kyselin jako kyselina octová a minerálních nečistot byla použita ČSN 56 0246 pro metody zkoušení konzervárenských polotovarů a výrobků z ovoce a zeleniny.

Objektivní stanovení barvyurčeno pomocí spektrofotometru Minolta v systému Hunter.

Zbožíznalecké posouzení

Stupnicovou metodou, od 1 – výborný po 5 – nedostatečný, a metodou slovního popisu hodnoceny parametry: senzorické hodnocení zahrnující posouzení barvy, vzhledu, chutě, vůně, textury, dále hodnocení obalu výrobků a náročnost manipulace s výrobkem.

Přihlásit