Jak testujeme krmiva pro kočky

Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Bílkoviny 30%, taurin 22,5%, vláknina 20%, popel 15%, tuk 7,5%, mykotoxiny 5%.

Limity hodnocení

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, takzvaným limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla známku dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezen i celkový výsledek. V takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů krmiv, potravin případně kosmetiky nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

V tomto případě mohly limitovat celkové hodnocení kvality špatné známky za mykotoxiny, poměr vápníku a fosforu a obsah hydroxyprolinu.

 

Použité chemické metody

Obsah popela a obsah tuku byl stanoven dle Nařízení EU č.152/2009, kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.

Obsah bílkovin byl určen Dumasovou metodou.

Obsah vlákniny byl zjišťován dle obecných požadavků normy ISO 5498, sloužící ke stanovení obsahu hrubé vlákniny.

Hydroxyprolin byl určen dle normy ISO 13903:2005 používané ke stanovení aminokyselin ve vzorku.

Volný taurin byl stanoven dle standardu pro bezpečnost potravin GB 5413.26-2010.

HT2 a T2 toxin, zearalenon a fumonisin byl zjišťován metodou ultravýkonné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (UPLC-MS/MS).

Přihlásit