Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Praktické zkoušky 35 %, odolnost 25 %, bezpečnost 15 %, kvalita provedení 10 %, vybavenost 10 %, návod k použití 5 %.

Limity hodnocení

Některá hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celková známka odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě limitovaly celkovou známku špatné výsledky ve zkouškách bezpečnosti, odolnosti a praktických zkouškách.

Praktické zkoušky

Test jsme prováděli s 5kg zátěží, kterou tvořily běžné školní pomůcky pro žáky 1. ročníku (učebnice, sešity, penál, láhev s vodou, přezůvky). Vyhodnocení testu jsme prováděli pomocí strukturovaného dotazníku o 8 otázkách s bodováním 1 – 5 (známkování jako ve škole).

Děti si aktovky zkusily nejdříve otevřít, dát do nich školní pomůcky, zavřít a potom si aktovku daly na záda, upravily délku popruhů, popřípadě hrudního pásu (za asistence dospělého) a nakonec se s ní prošly, proběhly a zkusily se předklonit.

Fyzioterapeut poté ohodnotil konkrétní vlastnosti aktovek – anatomické tvarování zadní strany, vhodnost pro různé postavy, komfort nošení, snadnost zkrácení a prodloužení délky popruhů, stabilitu aktovky při pohybu do stran a při předklonu a snadnost přístupu do hlavní kapsy. V laboratoři jsme dále hodnotili snadnost zavírání kapes, vhodnost postranních kapes pro umístění láhve s pitím a schopnost klopny zabránit zatékání vody a vysypání obsahu aktovky.

Odolnost

Pevnostní zkoušky: do aktovek jsme dali 6kilogramovou zátěž a zavěsili jsme je na speciální testovací stroj nejprve za držadlo, poté za zádové popruhy. Zkušební zařízení je zdvihalo a nechávalo volně padat na dráze 40 mm, a to v celkovém počtu 20 tisíc cyklů. Požadavek byl, aby držadla, zádové popruhy či jiné dílce a součásti aktovky (např. šité spoje, nýty, kroužky, plastové či jiné výztuhy) byly bez funkčního narušení či poškození.

Testy voděodolnosti: každou aktovku jsme vystavili simulovanému dešti (10l/m2 po dobu 30 minut) a měřili jsme schopnost zadržet vodu vně batohu. Dále jsme každou aktovku postavili na deset minut do centimetru vody a měřili, kolik vody prosáklo dovnitř. Hodnocení spočívalo na míře navlhnutí respektive namočení vložených listů papíru.

Bezpečnost

V rámci zkoušek bezpečnosti jsme sledovali ostré hrany a nebezpečná místa na aktovce, o které by se dítě mohlo poranit.

Pro hodnocení reflexních prvků a signální barvy jsme použili německou normu DIN 58124, ve které je požadavek, aby alespoň 10 % povrchu aktovky vpředu i vzadu bylo provedeno v reflexním materiálu a aby minimálně 20 % z přední plochy aktovky bylo provedeno v signální barvě. Odrazivost reflexních prvků jsme hodnotili při osvětlení testovaných aktovek reflektory vozidla.

Kvalita provedení

Kvalitu provedení švů, uzavíracích mechanismů, klopny, popruhů, držadla, vnitřních zámků, nýtů atd. provedli odborníci vizuálním posouzením.

Vybavenost

Výsledná známka zahrnuje, jestli má aktovka polstrovaná záda, vyztužené dno, polstrované a seřiditelné popruhy, jestli sama stojí na zemi a drží tvar.

Při hodnocení šířky a délky popruhů jsme se drželi požadavků normy ČSN 79 6506.

Přihlásit