Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení elektrických nůžek na plot

Střihání 58 %, obsluha 24 %, odolnost 18 %.

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení akumulátorových nůžek na plot

Střihání 55 %, obsluha 20 %, odolnost 15 %, baterie a nabíjení 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Střihání

V praktických zkouškách jsme upravovali živý plot tvořený tújemi a buky. Oba byly před tím pravidelně střihány. S každým modelem jsme střihali dva stejně velké úseky plotu z tújí o velikosti cca 10 m2, které byly složeny z vertikální i horizontální části plotu. Plot byl dostatečně hustý a měl mnoho nových výhonků. Živý plot tvořený buky měl roční výhonky, opět jsme upravovali dva úseky o velikosti cca 4 m2.
Při zkouškách jsme sledovali čas potřebný k ostřihání určeného úseku, schopnost střihu a výslednou kvalitu.

Obsluha

Při zkouškách obsluhy jsme se zaměřili na komfort při práci. Hodnotili jsme uchopení přístroje (rukojeti a ochranný kryt), ergonomii ovladačů (umístění, tvar, velikost, přístupnost), vyváženost přístroje a manévrovatelnost. Dále jsme hodnotili vibrace a hlučnost při zátěži i na volnoběžný chod.

Při zkouškách překážení kabelu nás zajímalo, jaké hrozí riziko jeho přestřihnutí a jestli je efektivní držák kabelu. U krytu střihací lišty jsme hodnotili snadnost jeho nasazování a stabilitu. U čištění jsme sledovali přístupnost všech částí a tvar vnějšího krytu. Hodnocení údržby zahrnuje časovou náročnost a nutnost použití nářadí.

Odolnost

Při pádových zkouškách jsme každý model nechali třikrát spadnout z výšky jednoho metru, pokaždé v jiné poloze.

Při testu odolnosti, potažmo životnosti jsme každý výrobek nechali pracovat po dobu 66 hodin, kdy byl motor v pravidelných cyklech zátěže a volnoběžného chodu. V průběhu zkoušky byly zároveň dodržovány pravidelné půlhodinové přestávky. Tato konfigurace testu má simulovat deset let používání přístroje.

Výrobky byly uchyceny do speciálního stroje, který je neustále zásoboval novými testovacími větvičkami z bukového dřeva o průměru 8 milimetrů. Před použitím v testu byly 48 hodin namočeny ve vodě. Pokud se některý výrobek nedokázal vypořádat z 8mm průměrem, byly použity 6mm testovací větvičky. V průběhu zkoušky odolnosti byly výrobky udržovány podle doporučení v uživatelském návodu.

Baterie a nabíjení

Akumulátorové modely prošly dvěma zkouškami výdrže. Nejprve byla zkoušena výdrž baterie po jednom plném nabití, poté jsme měřili, jak dlouho vydrží pracovat po 15minutovém nabíjení. Před 15minutovým nabíjením musela mít baterie pokojovou teplotu.

Test ztráty kapacity spočíval v porovnání kapacity baterie po 20 dnech jejího uskladnění v konstantní teplotě 40 °C. Použili jsme vždy novou baterii, která byla před začátkem testu třikrát plně nabita a vybita.
 

Přihlásit