Jak testujeme čisticí prostředky

V TESTU: 19 čisticích prostředků s intenzivním účinkem, z toho 8 na vápenaté usazeniny (vodní kámen), zbytky mýdel, rez, 2 navíc s deklarovaným účinkem na mastnotu a 9 na odstraňování oleje / mazutu, sazí a na houževnatou mastnou špínu (připálené skvrny).

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  čištění 45 %, šetrnost vůči materiálu 25 %, rozstřikování a přilnavost 10 %, životní prostředí a zdraví 20 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší než hodnocení skupin zkoušek zaměřených na čištění. Při »nedostatečném« odstranění mastnoty / sazí mohlo být hodnocení čištění lepší nanejvýš o jednu známku. Pokud byla šetrnost vůči materiálu »dostatečná« nebo horší, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší jen o půl známky. »Dostatečná« za chování při rozstřikování a »dostatečná« za přilnavost vedly ke snížení celkového hodnocení kvality o půl známky. Byla-li dráždivost sliznic »dostatečná«, mohlo být hodnocení z hlediska životního prostředí a zdraví v nejlepším případě »uspokojivé«.
 • ČIŠTĚNÍ
  Mastnota / saze: testy probíhaly ve smyslu doporučení k hodnocení kvality univerzálních čisticích prostředků (žurnál SÖFW/130/10-2004); z bílých glazovaných dlaždic se odstraňovala zastaralá špína a vypigmentovaná mastnota (olej / mazut apod., saze). Připálená šťáva z pečeně: odstraňování zapečených skvrn z desek z ušlechtilé oceli. Vápenaté usazeniny (vodní kámen): schopnost rozpouštět vodní kámen se testovala ve smyslu doporučení IKW (Průmyslového sdružení pro osobní hygienu a péči o tělo, mycí a čisticí, prací prostředky) k hodnocení čisticích prostředků do koupelen (žurnál SÖFW/129/3-2003); mramorové desky se ponořovaly do čisticího roztoku, po oplachu se měřil úbytek hmotnosti. Zaschlé zbytky mýdel: omývaly se bílé dlaždičky se zaschlou směsí stearanu vápenatého a sazí. Rez: na bílé obkládací dlaždičky znečištěné rezavými skvrnami se aplikovaly čisticí přípravky a nechaly se působit definovanou dobu; po následném oplachu se vizuálně hodnotilo odstranění rzi.
 • ŠETRNOST VŮČI MATERIÁLU
  Zjišťovalo se, zda čističe nezpůsobují změny materiálů, které se běžně používají v koupelnách a kuchyních, či zda na nich nezanechávají stopy. Navíc se posuzovala tvorba prasklin u plexiskla ve smyslu normy DIN EN ISO 4600. Součástí hodnocení byla i výstražná upozornění na obalech výrobků.
 • ROZSTŘIKOVÁNÍ A PŘILNAVOST
  Pět osob posuzovalo rozstřikování a případné stékání čisticích přípravků na kolmých plochách.
 • ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ
  Posuzovalo se zatěžování odpadních vod s pomocí modelového propočtu se zohledněním expozice a účinku, a rovněž ve smyslu kritérií pro označení ekologického výrobku (2005/344/ES). Dráždivost vůči sliznicím: pět osob testovalo cílené používání a hodnotilo přitom zatěžování dýchacích cest. Iritační potenciál se zjišťoval s pomocí HET-CAM testů. Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny: kontrola deklarace z hlediska ustanovení řádu o detergentních přípravcích (ES) a práva o nebezpečných látkách.

Přihlásit