Jak testujeme

V TESTU: 18 přenosných multimediálních MP3 přehrávačů pro audio, audio a fotografie a rovněž audio, fotografie a video.

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Zvuk 35 %, (s funkcí foto nebo video 20 %), ochrana před poškozením sluchu 0 %, obraz 0 % (s funkcí foto nebo video 15 %), napájení proudem 20 %, obsluha 25 %, komfort při nošení 5 %, životnost 5 %, všestrannost 10 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  Byla-li ochrana proti poškození sluchu nebo obraz »nedostatečné«, mohlo být celkové hodnocení kvality lepší nanejvýš o jednu známku. V případě »nedostatečného« displeje se od hodnocení obsluhy odečetla jedna celá známka, pokud bylo »nedostatečné« uvedení do provozu, odečetlo se půl známky. Při »dostatečné« navigace mohla být obsluha hodnocena jen o půl známky lépe. V případě »dostatečné« výměny dobíjecích či běžných baterií se od hodnocení napájení proudem odečetlo půl známky.
 • ZVUK
  Pět odborníků provádělo expertízu zvuku přes dodávaná sluchátka a sluchátka vysoké kvality poslechem klasiky a popu. Bylo-li v přístrojích vestavěné rádio, hodnotil se rovněž jeho zvuk a zvuk nahrávek přes line-in, rádio a zvuk integrovaného mikrofonu. Kromě toho se testoval rušivý účinek sluchátek při propouštění hluku do okolí, a to prostřednictvím měření na speciální testovací hlavě.
 • OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM SLUCHU
  Měření maximální hladiny akustického hluku na uchu ve smyslu normy DIN 50332-1 a -2 byl realizován na speciální testovací hlavě; byla použita dodávaná sluchátka.
 • OBRAZ
  Tři experti posuzovali reprodukci obrazu u fotografií a videozáznamů v místnostech i exteriéru, ve světlém i tmavém prostředí. Hodnocení obrazu video se neprovádělo u displejů menších než 1000 mm2.
 • NAPÁJENÍ PROUDEM
  Po dosažení plné kapacity baterií na základě několika cyklů vybíjení se provádělo měření provozní doby v režimech audio a video a rovněž doby dobíjení baterií. Navíc se hodnotilo, zda výměnu běžných či dobíjecích baterií u jednotlivých přehrávačů může provádět sám uživatel.
 • OBSLUHA
  Pět uživatelů, majících zkušenosti s počítačem, analyzovalo návod (mj. úplnost, srozumitelnost, pomoc v případě poruch), uvedení přístroje do provozu (mj. první nabíjení baterií, připojení k počítači sWindows XP, případně instalování nezbytného software), přehrávání prostřednictvím mediadat (mj. potřebného kabelu, přenos z Windows Exploreru, automatickou synchronizaci s počítačem, rychlost přenosu), obsluhu na přístroji (formu a uspořádání obslužných prvků, strukturu nabídky menu), čitelnost a průkaznost informací displeje při různých podmínkách osvětlení, navigaci obsahem médií (např. prostřednictvím složek nebo ID3 tagů, navigaci napříč Playlistem). Zjištění doby náběhu přehrávačů při startu: měření času od stavu „vypnuto“ či „Standby“ až po možnost zadávání příkazů prostřednictvím kláves pro přehrání první skladby.
 • KOMFORT PŘI NOŠENÍ
  Subjektivní posuzování prováděli tři uživatelé se zohledněním hmotnosti a velikosti přístrojů a používání dodávaných pomůcek k nošení.
 • ŽIVOTNOST
  Posuzovaly se ostré rohy a hrany přístrojů, odolnost proti otěru barvy povrchu a proti poškrábání, rovněž mechanická odolnost (test s pomocí speciálního přístroje pro zkoušky pádem ve smyslu IEC 68-2-32, 20 pádů z výšky 0,5 m).
 • VŠESTRANNOST
  Posuzovala se mj. mnohostrannost možností připojení, podporovaných formátů souborů, napájení proudem (dodávaného síťového zdroje, nabíjení přes USB), dodávaný software a rovněž kapacita paměti a eventuální přídavné funkce, jako jsou hry, kalendář nebo hodiny.

Přihlásit