Jak testujeme repelenty

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Ochrana proti komárům (60 %), možné nežádoucí účinky (30 %), informace na obalu (10 %).

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Ochrana proti komárům

Test probíhal se dvěma druhy komárů - Aedes egypti a Culex quinquefasciatus. Testování probíhalo za předem stanovených podmínek, které vycházely z doporučení WHO (Guidelines for Efficacy Testing of Mosquito Repellents for Human Skin, 2009) a Evropské komise (Technical Notes for Guidance. Insecticides, acaricides and products to control other arthropods and repellents and attractants, 2010 ).

Každý repelent byl testován na čtyřech dobrovolnících (dva muži a dvě ženy), kteří v přesně daných intervalech (každých 30 minut na dobu 3 minut) museli vsunout ruku do boxu o rozměrech 40 x 40 x 40 centimetrů se dvěma stovkami komářích samiček. Každý box měl v přední části gázový pás usnadňující vložení předloktí a na spodní části zrcadlo, které umožnilo snazší sledování dění uvnitř. Klece byly umístěny v testovacích místnostech s rozměry 3,5 x 2,5 x 2,5 metru, teplotou 26 stupňů (+/- 1 stupeň) a 60procentní vlhkostí (+/- 5 %). Pro aedes egypti byla intenzita světla nastavena na 250 luxů, pro culex quinquesfasciatus byl v místnosti jen malý zdroj světlo o síle 25 wattů, který zajišťoval bezpečnost testovaných.

Před testem byla předloktí dobrovolníků omyta neparfémovaným mýdlem a otřena dezinfekčním roztokem s 50procentním obsahem isopropyl alkoholu. Na předloktí bylo poté naneseno potřebné množství repelentu (1 g na 600 cm2) a po třiceti minutách se přistoupilo k prvnímu testu, během něhož bylo předloktí s repelentem vystavováno útoku komárů po dobu tří minut. Zkouška se opakovala každých třicet minut, celková doba testování byla stanovena na osm hodin. V rámci testu se zaznamenávaly údaje o prvním bodnutí a prvním potvrzeném bodnutí. U druhého jmenovaného jde o bodnutí, které je následováno dalším do třiceti minut nebo v tomtéž testu. První potvrzené bodnutí značí konec takzvané kompletní ochranné doby stanovené Evropskou komisí a také konec testu.

Možné nežádoucí potíže

Hodnocení se týkalo složení jednotlivých přípravků a možnosti potenciálních rizik jak z hlediska akutních zdravotních potíží, tak těch chronických. U jednotlivých účinných látek byly stanoveny limitní hranice toxicity, které byly u výrobků vypočteny jednotlivě podle deklarované četnosti a způsobu používání. Při výpočtu výsledných hodnot jsme částečně vycházeli také ze všeobecně známých limitů toxicity (LD50), které vychází z prováděných pokusů na zvířatech. Výsledky testu nezobrazují reálné nežádoucí účinky, ale pouze vyjadřují míru rizika jejich možného výskytu.

Informace na obalu

Šlo o hodnocení úplnosti informací na obalu. Zaměřili jsme se na uvedení výrobce a distributora, informace o omezení věku vhodného pro používání přípravku a také jeho složení. Dále jsme si všímali čitelnosti údajů na obalu a uvedení informací v českém jazyce. Hledali jsme také údaje o vhodnosti přípravku pro těhotné ženy nebo informace o první pomoci, která má být poskytnuta osobě s problémy spojenými s použitím repelentu.

Přihlásit