Jak testujeme turistiku

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Navigace 45 %, odolnost 5 %, obsluha 30 %, vybavenost 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Navigace

Pro účely testování jsme oslovili spolek turistů a skupinu zkušených cyklistů, s jejichž pomocí jsme v terénu zaznamenali soubor testovacích tras. Ty jsme pak v laboratoři přehrávali pomocí simulátor GPS signálu, aby byly zajištěny stejné podmínky pro každou navigaci.

Nejprve jsme měřili rychlost spuštění a prvotního určení polohy v různých situacích (zařízení nebylo delší dobu používáno nebo bylo zapnuto v jiné oblasti než posledně; zařízení bylo použito před nedávnou dobou). Dále jsme zjišťovali přesnost určení polohy a odchylky při navigaci, a to jak při dobrém, tak při slabém GPS signálu. Posuzováno bylo také chování navigace v místech zcela bez signálu (např. v tunelu).

Hodnotili jsme rozsah možností při plánování a volbě nastavení trasy, a to v samotných zařízeních i na počítači s využitím výrobci nabízeného softwaru. S tím souvisejí i možnosti volby destinací, tedy na základě jakých údajů jsou jednotlivé navigace schopny vyhledat destinaci (výběr podle adresy, města, souřadnic, přímo z mapy, ze seznamu POI atd.).

Dále jsme posuzovali úroveň vizuálního navádění (kvalitu a srozumitelnost znázornění trasy, určení dalšího směru, rotaci mapy podle orientace zařízení) a zvukového navádění (rozsah, kvalitu a hlasitost pokynů, respektive pípnutí).

Sledovali jsme i provozní dobu, rychlost nabíjení a zda jsou baterie zabudované či zda lze využít klasických tužkových nebo mikrotužkových baterií. Provozní dobu jsme měřili při maximálním nastavení jasu displeje, aby byla zajištěna jeho čitelnost i na jasném slunci.

Odolnost

Kvalita konstrukce je důležitým prvkem outdoorových navigací, které by měly být schopny ustát i náročné podmínky v terénu a odolat nepříznivému počasí. Nejedná se pouze o dílenské zpracování, tedy kvalitu použitých materiálů a jak přesně jsou do sebe zasazeny jednotlivé součásti zařízení. Soustředili jsme se i na odolnost displeje, který byl vystaven mrazu a následně prověřen, zda došlo k ovlivnění jeho funkčnosti. Pomocí speciálního hrotu jsme testovali také jeho odolnost vůči poškrábání.

Dále jsme jednotlivé modely vystavily pádovým zkouškám, při kterých jsme je v různých úhlech pouštěly z výšky jednoho metru na beton. Testy voděodolnosti byly prováděny dle standardu IPX7, ověřována tedy byla odolnost proti ponoření do vody do hloubky 1 metru po dobu 30 minut. Nižší stupeň krytí proti vniknutí vody byl hodnocen jako nedostatečný.

U cyklistických navigací byl hodnocen také držáků na řídítka, respektive kvalita jejich zpracování a použité materiály.

Obsluha

Hodnotili jsme srozumitelnost, přehlednost a úplnost návodu k použití. Dále bylo posuzováno běžné používání, tedy zapínání a vypínání přístroje, snadnost a rychlost procházení menu, provádění změn nastavení a také přesnost a pohotovost dotykového displeje. Zároveň jsme hodnotili velikost a rozlišení displeje či jeho čitelnost na jasném slunci. Dále se posuzovalo rozvržení hlavní navigační obrazovky, respektive zobrazené informace, jejich čitelnost či detailnost zobrazení mapy. Hodnocena byla také pohodlnost zadávání destinace. Srovnávali jsme i snadnost obsluhy navigací v rukavicích.

Vybavenost

Hodnocení rozsahu funkcí, možností připojení a výbavy jednotlivých zařízení.

Přihlásit