Jak testujeme DVD rekordéry

V mezinárodním společném testu pod vedením nadace Stiftung Warentest: 8 DVD rekordérů s pevným diskem mezi 160 až 250 gigabytů, včetně jednoho Media-Centra.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 35 %, zvuk 20 %, provozní šumy 5 %, opravování chyb 10 %, obsluha 20 %, spotřeba proudu 5 %, mnohostrannost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Byla-li spotřeba proudu v módu Standby »dostatečná« nebo horší, nemohla být spotřeba proudu lepší. Při »dostatečném« hodnocení spotřeby proudu bylo celkové hodnocení kvality sníženo o polovinu známky, při »nedostatečném« hodnocení o celou známku.
 • Obraz
  Vizuální test: Pět expertů posuzovalo zkušební obrazy, filmové scény, exteriéry. Zdrojem byl zkušební video generátor a digitální videorekordér. Porota posuzovala kvalitu záznamů v délce 1, 2, a 2,5 hodiny (celovečerní filmy) a 4 hodiny na DVD médiích o kapacitě 4,7 GB. Dále posuzovala kvalitu obrazu přes integrovaný tuner, z kupovaných dévédéček a digitálních fotografií (snímky JPG, vypálené na DVD). Digitální kopie z harddisku v módu High-Speed na DVD nevykázaly žádné ztráty.
 • Zvuk
  Audiotest: Pět expertů sledovalo zabarvení, zkreslení zvuku, šumy, synchronnost obrazu a zvuku. Kontrolní měření intervalů signálu a šumu neprokázala žádné výrazné odchylky či závady.
 • Opravování chyb
  Necitlivost vůči vadným dévédéčkům a cédéčkům. Zkoušky probíhaly s médii na měření funkce opravování chyb a rovněž s různými disky DVD a CD, které měly chyby povrchu (např. škrábance) nebo na nosné vrstvě (layer).
 • Provozní šumy
  Porota posuzovala úroveň akustického tlaku, hlasitost a hrubost provozního hluku za podmínek srovnatelných s podmínkami v praxi jak při přehrávání, tak při nahrávání.
 • Obsluha
  Dva experti a tři laici provedli analýzu návodu k obsluze a s jeho pomocí prováděli připojení přístroje k televizoru, základní nastavení, obsluhu s dálkovým ovladačem a na přístroji, provoz timeru, menu na obrazovce, indikaci délky provozu, funkce editace (dodatečné zpracování, jako například střih – vyjmutí, a rovněž sloučení video scén), provoz jakožto DVD / CD přehrávač, funkce vyhledávání, chování po výpadku proudu, přístupové časy.
 • Spotřeba proudu
  Příkon v módu Standby s aktivní úsporou proudu, byla-li k dispozici, a navíc při reprodukci.
 • Mnohostrannost
  Hodnocení v závislosti na charakteru vybavení, podle bodového schématu.

Přihlásit