Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Bezpečnost 70 %, otevírání a zavírání 15 %, balení a instrukce 5 %, montáž 5 %, demontáž 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hodnocení

Výrobky byly zkoušeny a hodnoceny dle ČSN EN 1930:2011. Tato norma v roce 2011 nahradila a zpřísnila předchozí předpis, který platil od roku 2000. Největší důraz jsme kladli na bezpečnost. Pokud výrobek nesplnil důležité bezpečnostní požadavky dle normy, byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Bezpečnost

Za klíčovou jsme v rámci zajištění bezpečnosti považovali velikost mezer, které se na zábraně vyskytují. Zkoumali jsme jak mezery mezi samotnými tyčkami, tak mezi nimi a rámem, případně mezi spodní částí zábrany a zemí. Pro zjištění bezpečné vzdálenosti mezer jsme mezi ně vložili sondu představující kyčel dítěte ve věku asi pěti měsíců, kterou přesně definuje norma. Pokud sonda ukázala, že některou z mezer může projít tělo, ale už ne hlava dítěte, dostala daná zábrana v této kategorii nedostatečnou známku.

Protože děti ve věku do dvou let často podnikají objevitelské cesty, zaměřili jsme se také na to, zda nemohou zábranu přelézt. To měl ukázat test ochranné výšky. Aby jím zábrana prošla, musí mít mezi dvěma lištami zkušebního rámu pravoúhlou plochu o výšce nejméně 650 mm přes celou šířku zábrany, v níž nesmí být žádná opora pro nohu.

Odolnost vůči nárazu v případě, že dítě do zábrany třeba najede na hračce, jsme ověřovali takzvanou nárazovou zkouškou, která probíhala ve čtyřech cyklech. Do zábrany naráželo závaží v podobě basketbalového míče připevněného na speciální konstrukci, které mělo simulovat náraz dítěte o hmotnosti 10 kg. Aby zábrana testem prošla, nesměla se vychýlit ze své původní pozice o více než 25 mm. V obtížnějším testu nad rámec normy byla vystavována síle závaží o hmotnosti 25 kilogramů.

Montáž

Testovali jsme čas, který je třeba k sestavení, snadnost instalace a srozumitelnost návodu.

Demontáž

Hodnotili jsme čas, který je třeba k demontáži i její snadnost.

Otevírací a zavírací mechanismus

Otevírání a zavírání jsme testovali z hlediska životnosti, a to třemi sty cykly dle normy. V rámci testu rizika zakopnutí jsme se zaměřili na to, zda má zábrana těsně nad zemí umístěný práh, o který by se mohlo zakopnout.

Instrukce pro uživatele

Srozumitelnost a úplnost návodu a příbalových informací byla hodnocena opět podle normy. Vyžadovány jsou obsáhlé informace a celá řada upozornění za účelem zabránit například instalaci zábran mezi okny.

Jednoduchost čistění a údržby

Součástí zkoušek byla snadnost čistění a údržby. Na celkové hodnocení kvality sice vliv neměla, považovali jsme ji ale za důležitou informaci pro uživatele. Zajímalo nás, čím je možné zábrany čistit, a čím naopak ne – jestli lze používat bělidla nebo chlór, či jen vodu a běžné čisticí prostředky.

Přihlásit