Jak testujeme sady bitů

V TESTU: 17 sad s rozdílnými druhy a typy bitů, jako Pozidriv (PZ) a Phillips (PH).

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Funkce bitů 45 %, životnost bitů 30 %, box se sadou bitů 15 %, označení 10 %.
 • FUNKCE BITŮ
  Přenos síly na šroub (přenesený kroutivý moment): měření u bitů PH2 a PZ2 v sadě při různých intenzitách přítlačné síly. Přenos síly při šikmém postavení při úhlu sklonu 5°.
 • ŽIVOTNOST BITŮ
  Hodnotila se odolnost proti opotřebení při úmyslném protáčení / přeskakování bitů PH2 a PZ2 na velmi tvrdých šroubech. Hodnotil se kroutivý moment přenášený ještě po 1000 pracovních operacích vedoucích k opotřebení.
 • BOX SE SADOU BITŮ
  Účelnost: posuzovalo se mimo jiné otvírání, vyjímání a zabezpečení bitů proti vypadnutí a rovněž možnost použití jako ruční šroubovák. Kvalita: hodnocení stability, přítomnost dílů, které se v praxi často a snadno ztrácejí, a rovněž možné nebezpečí zmáčknutí či přiskřípnutí při zavírání.
 • OZNAČENÍ
  Testovalo se označení jednotlivých bitů (druh, typ a čitelnost) a rovněž boxů se sadami bitů a obalu (mimo jiné druh, velikost, vybavení, označení sady, obalový materiál).

Přihlásit