Jak testujeme doplňky pro sport

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Monitoring aktivit 45 %, obsluha 30 %, aplikace 15 %, baterie 5 %, vybavení 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Každý náramek testovali a hodnotili tři lidé, přičemž každý byl jiného věku a jiné postavy, zastoupeny byly ženy i muži.

Monitoring aktivit

Testy přesnosti a stálosti naměřených dat byly kvůli potvrzení výsledků prováděny dvakrát. Hodnotitelé vykonávali vždy stejnou činnost.

Přesnost dat byla porovnávána s profesionálními měřicími přístroji, měřena byla vždy při chůzi a běhu:

  • přesnost výstupů integrovaného srdečního monitoru s hrudním srdečním monitorem
  • přesnost výpočtu množství spálených kalorií s dechovým analyzátorem COSMED; zkoušky probíhaly při chůzi, běhu, jízdě na kole na rotopedu a při běžné činnosti
  • přesnost naměřeného počtu kroků s klasickým krokoměrem zavěšeným u boku
  • přesnost měření nadmořské výšky byla ověřována v tlakové komoře, kde byly simulovány různé nadmořské výšky

Zkoušky stálosti dat byly prováděny při měření počtu kroků, výpočtu ušlé vzdálenosti a množství spálených kalorií, měření srdečního tepu v klidovém stavu a při lehkém cvičení

Zkoušky monitoringu spánkové aktivity zahrnovaly snadnost nastavení samotné funkce a její aktivace, nastavení budíku s možností vzbudit na základě sledování spánkových cyklů a snadnost porozumění dat znázorněných v aplikaci.

Obsluha

Zkoušky nastavení zahrnovaly proces nastavení a synchronizace chytrého náramku pro mobilní operační systémy iOS a Android a také pro počítač. Sledovali jsme i možnost přizpůsobení přístroje podle uživatele.

V užívání a komfortu jsme hodnotili kvalitu motivačních prvků, kvalitu displeje a zhotovení, komfort nošení, vhodnost náramku pro sportovce a nesportovce a každodenní použití.

Aplikace

Hodnocení zohledňuje znázornění informací a snadnost jejich porozumění, přizpůsobení aplikace, snadnost nastavení denních cílů, snadnost nalezení soutěží s ostatními uživateli, rychlost a frekvenci aktualizování dat z náramku a celkové hodnocení aplikace. Tyto zkoušky byly samostatné pro operační systémy Android, iOS a pro počítač.

Baterie

Celková známka za hodnocení baterie se skládá s následujících dílčích zkoušek: jak dlouho trvá nabití baterie, kolik energie získá baterie po půlhodinovém nabíjení, jestli baterie při testech dosáhla výrobcem deklarované provozní doby, jaká je délka deklarované provozní doby

Vybavení

V hodnocení fitness funkcí jsme kromě základní výbavy, jako je krokoměr, ušlá vzdálenost, výpočet spálených kalorií a monitoring spánkové aktivity, zohlednili také následující výbavu: integrovaný výškoměr, měření nastoupaných a sestoupaných metrů, integrovaný srdeční monitor, možnost propojit náramek s externím srdečním monitorem, nastavení denních cílů, automatické rozpoznání různých aktivit, možnost manuálně změnit právě vykonávanou fyzickou aktivitu a motivační zprávy a upozornění.

U základních funkcí jsme do hodnocení zahrnuli, zda jsou náramky vybaveny zvukovým nebo vibračním upozorněním, jestli lze zobrazení informací na displeji upravovat a zda je možné s náramkem také plavat.

V chytrých funkcích jsme hodnotili přítomnost upozornění na textovou zprávu nebo zprávu ze sociálních sítí, možnost jejího přečtení a možnost na ni odpovědět, dále upozornění na příchozí telefonní hovor a možnost jeho přijetí a také ovládání hudby.

Přihlásit