Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Tvrdost 5 %, ostrost 30 %, celková odolnost 30 %, krájení 25 %, obsluha 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Tvrdost

Test tvrdosti jednotlivých nožů byl prováděn pomocí Rockwellovy a Wickersovy metody, které jsou běžně používány k testování statické tvrdosti materiálu. Zkušební těleso, tzv. indentor, pod určitým zatížením postupně vniká do testovaného materiálu. Z výsledné míry deformace se poté odvozuje jeho celková tvrdost. U Rockwellovy metody byl indentorem diamantový kužel, který vnikal do středu čepele pod zatížením 1500 N. Wickersova metoda byla použita u pokročilejších čepelí, přičemž indentorem byl čtyřboký jehlan. Test v tomto případě probíhal ve třech bodech čepele.

Ostrost

Řezný výkon byl testován přesně daným postupem normy ISO 8442-5. Nůž byl připevněn na testovací zařízení, které s ním řezalo do speciální buničiny ve tvaru archů pod zatížením 50 N. Po třech cyklech (pohyb tam a zpět) byla změřena hloubka řezu, poté bylo ostří nabroušeno a test opakován. Na základě těchto výsledků byla určena konečná známka. Tento test byl prováděn ihned po rozbalení a následně po naostření nože.

Celková odolnost

Test schopnosti zachování ostří vycházel ze stejné normy jako test řezného výkonu, ovšem tentokrát byla hloubka změřena na základě hloubky řezu po šedesáti cyklech. Stejně jako u testu řezného výkonu byl test proveden po rozbalení nového nože a následně i po naostření.

Náchylnost ke korozi byla simulována ponořením nožů do 1% solného roztoku o teplotě 60 °C na dobu 6 hodin.

Rukojeti byly vystaveny mezním podmínkám, aby se prověřila jejich pevnost a stabilita, odolnost vůči vysokým teplotám a deformacím, způsobeným horkou vodou.

Během pádových zkoušek musel nůž odolat účinkům pádu z výšky 1,2 metru na betonový povrch pětkrát postupně v každé z těchto orientací: rukojeť svisle dolů, čepel směrem dolů, stranou dolů, ostřím dolů, tupou stranou čepele směrem dolů.

Pro zajímavost jsme zkoušeli také odolnost při mytí v myčce, která však nebyla součástí hodnocení (doporučuje se ruční mytí). Všechny nože absolvovaly 25 cyklů mytí.

Krájení

Na krájecí schopnosti nožů byly zaměřeny praktické zkoušky, při kterých byl nůž použit na různé druhy potravin, mezi kterými nechybělo syrové a uvařené maso, ryba, tvrdý i měkký sýr nebo různé druhy ovoce a zeleniny včetně pažitky. Hodnotitelé se měli při známkování soustředit na účinnost nože a pohodlí během krájení.

Obsluha

Zahrnuje rozbalení, pohodlnost rukojeti, snadnost čištění a údržby, bezpečnostní prvky a skladování.

Přihlásit