Jak testujeme GPS navigace

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Navigace 45 %, obsluha 35 %, dopravní informace 10 %, aplikace/konstrukce přístroje 5 %, vybavenost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

V roce 2018 došlo k mírné revizi testovacího programu. Výsledky vybraných dříve otestovaných modelů jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech lišit.

Navigace

Měřena rychlost spuštění a doba trvání identifikace satelitů GPS. Hodnocena rychlost výpočtu trasy, konkrétně výpočet nejkratšího a nejrychlejšího spojení mezi místy vzdálenými cca 10, 100 a 1000 km. Dále hodnocena rychlost přepočtu trasy při vychýlení z vytyčené cesty a relevance nově nalezené trasy. Posuzováno bylo také chování navigace v místech bez GPS signálu, např. v tunelu.

Hlasový výstup hodnocen s ohledem na srozumitelnost a slyšitelnost, dále pak přesnost, jednoznačnost a načasování hlasových pokynů. Obrazový výstup hodnocen s ohledem na přehlednost a srozumitelnost zobrazení trasy a vizuálních vodítek, např. při průjezdu křižovatkami, kruhovými objezdy, víceproudými komunikacemi či dálničními sjezdy a mimoúrovňovými křižovatkami. Hodnoceny jsou také informace zobrazené na displeji a jejich rozvržení. Viditelnost displeje byla posuzována v různých světelných podmínkách.

Hodnotíme také možnosti mapových podkladů, tedy počet zemí, které mapa pokrývá v základní i detailní podobě. Jsou v ceně aktualizace map po dobu životnosti přístroje či apliakce? Lze vkládat uzavírky?

Při testování je využíván simulátor GPS signálu.

Obsluha

Hodnocení srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti návodu k použití. Dále posuzováno běžné používání, tedy zapínání přístroje, snadnost obsluhy menu a jeho rychlost, provádění změn nastavení a také kvalita dotykového displeje. Hodnocen je také proces výběru cíle a možnosti volby a plánování trasy.

Dopravní informace

Hodnocena je dustupnost a kvalita zobrazení informací o dopravě a jejich užitečnost (zda ukazuje dobu zdržení, místo zácpy či detailní informace o zácpě), nikoliv však přesnost a spolehlivost zpravodajství.

Konstrukce

U samostatných navigací je hodnocena snadnost instalace a odejmutí držáku i samotného přístroje. Dále je posuzována konstrukce pláště navigace, funkčnost a stabilita držáku a odolnost displeje vůči poškrábání.

Aplikace

U aplikací pro chytré telefony hodnotíme snadnost nákupu a instalace aplikace. Dále je bráno v potaz, zda lze navigaci používat i bez připojení k internetu, vybírat ke stažení jednotlivé země či oblasti apod. Měříme také, kolik dat aplikace přenesou při plánování trasy i samotné navigaci.

Vybavenost

Jak uživatelsky přívětivě je řešeno telefonování během navigování (u modelů s bluetoothem a u mobilních navigací)? Dále byla hodnocena doba provozu při odpojení z napájení a snadnost aktualizace přístroje či aplikace.

Přihlásit