Jak testujeme televizory

V testu: devět LCD televizorů s úhlopříčkami od 65 do 69 centimetrů v obrazovém formátu 16:9

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Obraz 40 %, zvuk 20 %, obsluha 25 %, všestrannost 10 %, vztah k životnímu prostředí 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »nedostatečném« hodnocení za obsluhu na přístroji se celková známka za kategorii „Obsluha“ snižuje o jeden stupeň. V případě »dostatečné« za zvuk může být celkové hodnocení kvality lepší nanejvýš o jednu známku. Je-li »nedostatečná« kvalita obrazu přes analogový tuner, může být celková známka za kategorii „Obraz“ maximálně o jednu známku lepší.
 • Obraz
  Pět expertů posuzovalo v rámci vizuálních testů kvalitu obrazu v zatemněné místnosti i při denním světle v režimu Pal video (úryvky z hraných filmů, relací, studiových nahrávek i záznamů v exteriéru) přes AV vstup při optimálním nastavení; navíc ještě posuzovali fotografie. Pro vyhodnocení kvality obrazu analogového tuneru (HF vstup) bylo znovu optimalizováno nastavení, navíc se posuzovala a hodnotila změna vůči video obrazu. Testovala se citlivost analogového tuneru, přičemž experti posuzovali televizní obraz bez šumů při postupném snižování úrovně signálu. Pro hodnocení kvality obrazu v rozlišení HDTV byla použita přísnější kritéria. Obrazový materiál (úryvky z filmů) pochází ze zdroje HDTV.
  Prostřednictvím vizuálních testů s úryvky pořadů, jejichž příjem je přes pozemní zařízení, byla hodnocena kvalita obrazu DVB-T. Zjišťovala se citlivost DVB-T tuneru, zatímco se snižovala úroveň signálu až do zamrznutí obrazu. Dále zkoušející posuzovali úhel, z jakého divák pořad sleduje, a rovněž bezchybnost obrazu.
 • Zvuk
  V audiotestu pět expertů sledovalo kvalitu zvuku u hraných a televizních filmů, hudebních sekvencí, a rovněž řeči.
  Při měřeních je zajímaly frekvenční průběh, šum a provozní hluk.
 • Obsluha
  Dva experti a tři laici hodnotili kvalitu návodu k obsluze (například z hlediska úrovně návodnosti, úplnosti a srozumitelnosti), dále složitost instalace (konektory pro připojení a nastavení vysílacích kanálů), běžné nastavování (intenzita zvuku / hlasitost a nastavení programu), připojení externích přístrojů (např. videokamera), přepínání z jednoho kanálu na druhý, a rovněž průvodce pro uživatele v menu obrazovky, možnost a schopnost obsluhy přes dálkový ovladač (např. ovladatelnost, velikost tlačítek, layout), obsluhu na přístroji samotném a také teletext (čitelnost, rozlišení, kontrast) a rychlosti nabíhání stránek.
 • Všestrannost
  Mimo jiné se posuzoval způsob a všestrannost přípojek a možnosti nastavování.
 • Vztah k životnímu prostředí
  Spotřeba proudu za provozu i v módu standby a rovněž analýza z hlediska mechanické stability. Analýza materiálů z hlediska problematických ochranných prostředků a látek proti ohni neprokázala žádné nálezy.

Přihlásit