Jak testujeme chladničky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Chladicí výkon 20 %, mrazicí výkon 15 %, spotřeba energie 20 %, tepelná stabilita chladničky 5 %, tepelná stabilita mrazničky 5 %, doporučené nastavení teplot 10 %, izolace 5 %, obsluha 15 %, hlučnost a vibrace 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zkoušky výkonu probíhají v místnosti s teplotou a vlhkostí specifikovanou normou ČSN EN ISO 15502. Také instalace jednotlivých modelů pro účely testu a jejich naplnění kvůli simulaci reálného používání probíhá podle této normy.

Tepelná stabilita

Při těchto zkouškách sledujeme vliv okolní teploty na správné fungování chladničky a mrazničky. Přístroje testujeme v 10, 25 a 32 °C při nastavení teploty v chladicí části na 3 °C (pokud je vybavena zónou pro uchovávání choulostivých potravin tak na 5 °C v hlavní části a na 2 °C ve zmíněné zóně). Cílová teplota v mrazničce by měla být -18 °C, pokud přístroj nemá dva termostaty, je rozhodující teplota v chladničce.
Měříme spotřebu elektrické energie a teploty v jednotlivých částech přístroje.

Doporučené nastavení teplot

Měříme vnitřní teploty v chladicí a mrazicí části při nastavení termostatu doporučeném výrobcem. Okolní teplota při zkoušce je 25 °C.

Izolace

Cílem této zkoušky je zjistit, za jak dlouho po výpadku elektrického proudu vzroste vnitřní teplota v mrazničce z -18 na -9 °C. Okolní teplota při zkoušce je 25 °C.

Chladicí a mrazicí výkon

V případě zkoušky chladicího výkonu měříme, za jak dlouho dokáže mraznička zchladit čerstvé potraviny na teplotu 7 a 5 °C. Pokud je přístroj vybaven zásuvkou pro uchovávání choulostivých potravin, cílová teplota je 5 °C. U zkoušky mrazicího výkonu hodnotíme, za jak dlouho dokáže mraznička zmrazit čerstvé potraviny na teplotu -18 °C.

Spotřeba energie

Celkové hodnocení vychází z naměřených hodnot spotřeby elektrické energie a spočítané efektivity jejího využití na jeden litr využitelného objemu. Přístroje jsme testovali při okolních teplotách 10, 25 a 32 °C.

Hlučnost a vibrace jednotlivých modelů hodnotí trojice expertů.

Rozměry chladniček, které uvádíme, se liší od rozměrů udávaných výrobci, protože k nim rovnou připočítáváme prostor potřebný pro cirkulaci vzduchu v situaci, kdy je chladnička zastavěna v kuchyňské lince. Informace čerpáme z návodu k použití.

Údaj o deklarované roční spotřebě i energetické třídě přebíráme z energetického štítku.

Přihlásit