Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Peroxidové číslo 15 %, složení mastných kyselin 20 %, vitamín E 20 %, nežádoucí látky 25 %, informace na obalu 10 %, deklarace 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. Procenta vyjadřují míru splnění kvalitativních požadavků, nikoliv obsah jednotlivých složek.

Peroxidové číslo

Pro stanovení jsme použili metodu  ČSN EN ISO 3960.

Vitamín E a polycyklické aromatické uhlovodíky

Metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí (HPLC-FLD).

Pesticidy

Ke zjišťování přítomnosti pesticidů jsme použili kapalinovou chromatografii s hmotnostním detektorem (HPLC-MS/MS)  a plynovou chromatografii s elektronovým záchytem (CG-ECD)

Složení mastných kyselin, jejichž poměr značí autenticitu použité suroviny, jakož i přítomnost minerálního oleje jsme zjišťovali plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem (GC-FID)

Ke zjišťování přítomnosti 3-MCPD esterů jsme použili plynovou chromatografii s hmotnostní spektrometrií.

Senzorické vlastnosti olejů hodnotilo 6 laborantů podle ČSN 56 0032.

Při hodnocení informací na obalu jsme se řídili tím, zda výrobce uvádí podmínky skladování, maximální doporučenou teplotu, na kterou lze olej zahřívat, do jaké míry se věnuje doporučenému použití a zda uvádí jméno výrobce a zemi původu.

Hodnocení deklarace jsme zaměřili na obsah, úplnost a správnost uváděných údajů  

Přihlásit