Jak testujeme kočárky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Praktické zkoušky 70 %, uživatelské pokyny 10 %, varování na výrobku 10 %, bezpečnost 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Každý kočárek zkoušeli a hodnotili v praxi tři zkušení odborníci ze specializované laboratoře a testovací panel, který se skládal z pěti matek a jednoho otce. Zaměřili jsme se na konstrukční odolnost, životnost, stabilitu a bezpečnost kočárků. Testy jsme prováděli na základě bezpečnostních požadavků normy ČSN EN 1888, konkrétně podle částí 8, 9 a 10.

Praktické zkoušky

  • „běžné používání“ zahrnuje: hodnocení umístění dítěte do kočárku, poutání, přenášení složeného kočárku, brzdy, převoz v kufru auta, snadnost odnímání kol
  • „sedačka“ zahrnuje: hodnocení nasazování/odnímání sedačky, nasazování/odnímání korbičky nebo autosedačky, nastavení stříšky kočárku a opory nohou, nutnost výměny kol a čistění
  • hodnocení „nákupní košík“ zahrnuje jeho velikost a přístupnost
  • „jízdní vlastnosti, obratnost“ zahrnuje: jízdu po chodníku, na nerovném povrchu, po schodech, jízdu v terénu a přes obrubníky

Pro zkoušku nakládání a vykládání kočárku z kufru auta jsme použili maketu zavazadlového prostoru Volkswagenu Golf o rozměrech 102x83x52 cm.

Bezpečnost

Hodnotili jsme závažnost jednotlivých zjištění a jejich provinění proti normě a rozdělili je do tří kategorií, od nejzávažnějších s přímým dopadem na bezpečnost dítěte po ty nejméně závažné nijak neohrožující bezpečnost dítěte. Závažnost nedostatku pak ovlivňovala celkové hodnocení. Čím vyšší je bezpečnostní nedostatek, tím více bylo sníženo celkové hodnocení. Čím horší je nelimitovaný celkový výsledek, tím větší váhu má limitující faktor – aby byly zachovány relativní rozdíly mezi jednotlivými výrobky. 

Provinění 1. stupně – odpovídá známce nedostatečně; hrozí jasné riziko poranění, případně jsou zjevné strukturální nedostatky kočárku.

Provinění 2. stupně – odpovídá známce dostatečně; závažné porušení požadavků normy nabádající k opatrnosti, ovšem z něhož nevyplývá nutné riziko pro spotřebitele.

Provinění 3. stupně – odpovídá známce uspokojivě; porušení požadavků normy bez nutných následků pro bezpečnost nebo řádné používání výrobku.

Přihlásit