Jak testujeme dekorativní kosmetiku

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Hydratace pleti 40 %, ochranný faktor 30 %, kosmetické vlastnosti 10 %, účinnost 10 % a údaje na obalu 10 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Pokud výrobek obsahoval endokrinní disruptory, celkové hodnocení nemohlo být lepší než uspokojivé.

Hydratace pokožky

Stav hydratace pleti jsme zjišťovali pomocí korneometru. Je to standardní metoda, kterou se přítomnost vody v pokožce měří na základě proudění elektronů a elektrické kapacity. Platí tu rovnice: čím více je pokožka hydratovaná, tím vyšší je její elektrická kapacita, protože molekuly vody stimulují pohyb iontů. Jednotlivé výrobky jsme hodnotili na základě srovnání stavu hydratace pokožky před a po testu, na základě srovnání s neošetřovaným místem a zároveň na základě srovnání s referenčním vzorkem.

Každý produkt otestovalo 21 žen, přičemž složení jednotlivých skupin bylo více méně stejné – bělošky se zdravou pletí, kuřačky i nekuřačky ve věku od 24 do 65 let. Krém používaly po dobu dvou týdnů a aplikovaly ho dvakrát denně na obzvlášť citlivou pokožku na vnitřní straně předloktí.

Ochrana před UV zářením

Při měření ochranného slunečního faktoru (SPF) BB krémů jsme postupovali podle normy ČSN EN ISO 24444 užívané pro testy opalovacích přípravků. Norma stanovuje povolenou odchylku mezi změřeným a deklarovaným SPF ve výši 17 %. Pokud má výrobek větší odchylku (deklarovaný SPF je nadsazený ve srovnání se změřeným), požadavky normy nesplnil a v našem hodnocení získal dostatečné nebo nedostatečné hodnocení. Aby výrobek mohl získat uspokojivou známku, musela být odchylka změřeného SPF menší než 17 %. Dobrá známka odpovídá větší odchylce než 17 % a naměřený SPF je větší než výrobcem udávaný.

Pro test ochranného faktoru proti UVA záření jsme použili normu ČSN EN ISO 24443. Zároveň jsme přihlédli k doporučení asociace Cosmetics Europe (dříve Colipa), které vyžaduje, aby poměr mezi UVA ochranným faktorem a deklarovaným SPF byl alespoň třetinový.

Kosmetické vlastnosti a účinnost

Po použití krému měla každá účastnice vyplnit dotazník s otázkami týkajícími se kosmetických vlastností krému a jeho účinnosti. V kosmetických vlastnostech se hodnotila konzistence krému, jeho roztíratelnost, lepivost, vstřebatelnost, vůně a další aspekty jeho aplikování. V účinnosti se měly ženy vyjádřit, jak hodnotí hydrataci pokožky, sjednocení barvy pleti nebo krytí nedokonalostí pleti.

Test probíhal slepou metodou, kdy byly obaly všech výrobků před předáním účastnicím zakryty, aby bylo zajištěno objektivní posouzení.

Údaje na obalu

Hodnotili jsme informace pro spotřebitele uvedené na krabičce a obalu krému; zdali jsou na obalu přítomny: adresa výrobce (telefon, email, webové stránky), informace o trvanlivosti a použitelnosti výrobku, složení výrobku, popis výrobku a instrukce k použití. Také jsme hodnotili, jestli reklamní slogany nebo jiná prohlášení na obalu výrobku jsou pravdivá nebo zda mají nějakou výpovědní hodnotu.

Přihlásit