Jak testujeme videokamery

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Video 40 %, zvuk 15 %, fotografie 5 %, obsluha 25 %, provozní doba 5 %, vybavenost 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Poznámka

Během roku 2014 došlo k revizi a testovacího programu. Výsledky modelů otestovaných v roce 2013 jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech lišit.

Video

Hodnocena série testovacích záběrů pořízených za denního světla (3500 luxů), pod umělým osvětlením (1000 luxů) a za zhoršených světelných podmínek (12 luxů). Testovací záběry zahrnují statickou scénu, scénu s pohyblivými objekty a záběr pořízený při švenkování. U každého záznamu hodnotitelé posuzují ostrost, podání barev, přítomnost šumu a celkovou kvalitu videa. Dále byla hodnocena účinnost stabilizace obrazu a její vliv na kvalitu záznamu při držení kamery v ruce (natáčení ve stoje, při švenkování a při chůzi po rovině a po schodech). Posuzovali jsme rovněž rychlost a kvalitu automatického ostření.

Zvuk

Hodnoceny záznamy zkušebních zvukových stop pořízené vestavěným mikrofonem v anechoické (zvukově izolované) místnosti. Kromě samotné kvality záznamu zvuku bereme v potaz případný hluk kamery v nahrávce (zvuky mačkání tlačítek, práce zoomu a další rušivé hluky způsobené chodem přístroje. Posuzována je také kvalita filtru větru.

Fotografie

Hodnocena ostrost, podání barev, přítomnost šumu a celková kvalita snímků pořízených za přirozeného světla.

Obsluha

Posouzení přiloženého návodu k použití, snadnosti výměny paměťové karty a baterie, ovládání kamery a pohodlnost úchopu při natáčení a fotografování, snadnost přehrávání záznamů, čitelnost a kvalita displeje (případně hledáčku) a v neposlední řadě také rychlost odezvy přístrojů.

Vybavenost

Hodnocení rozsahu funkcí, vlastností, možností připojení a přibalených držáků.

Přihlásit