Jak testujeme baterie

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Výdrž baterie 80 %, označení a informace 20 %.

Výdrž baterie

Pro účely testu jsme zvolili dvě typické situace, z nichž každá odpovídá odlišnému způsobu čerpání elektrické energie.

V první zkoušce laboratoř simulovala použití baterií v hračce s elektromotorem (např. auto na dálkové ovládání). Tento test reprezentuje středně vysoký kontinuální odběr proudu. Baterie byly dle příslušného standardu vystaveny každý den hodině nepřetržitého provozu elektromotoru. Měřili jsme dobu do okamžiku, kdy jejich napětí kleslo pod hraniční hodnotu 0,8 voltu. 

Druhá zkouška simulovala použití baterií ve fotoblesku, tedy opakovaný krátkodobý, ale poměrně velký odběr proudu. Z baterií byla po dobu 10 sekund čerpána energie odpovídající potřebám standardního blesku, následovalo 50 sekund bez zátěže a tento postup byl v souladu se standardem opakován vždy hodinu denně, dokud napětí článku nekleslo pod 0,9 voltu (hodnota stanovená normou pro fotoblesk).

Obě zkoušky byly provedeny s osmi vzorky od každého modelu.

Označení a informace

Hodnocení praktických informací a upozornění na obalu i na samotných bateriích. Mimo jiné jsme sledovali základní označení článků, zda je uvedeno datum výroby a spotřeby, země původu, dále zamýšlené použití, informace o recyklaci či jsou-li přítomny bezpečnostní pokyny a rady.

Přihlásit