Jak testujeme robotické sekačky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Sečení 50 %, obsluha 15 %, návod k použití 5 %, hlučnost 10 %, baterie 15 % a spotřeba energie 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.


Sečení

Při zkoušce sečení běžného trávníku byl pro každou sekačku vymezen trávník o rozloze 100 m² s trávou vysokou 50 mm, který byl předtím pravidelně udržován motorovou sekačkou. V průběhu čtyř týdnů jsme nechali roboty sekat celkem čtyřikrát, abychom mohli sledovat, zdali se bude výsledný vzhled trávníku zlepšovat. V prvním týdnu jsme sekali na 40 mm, ve druhém na 30 mm, a pokud to konstrukce sekačky umožňovala, ve třetím a čtvrtém týdnu jsme výšku sečení nastavili na 20 mm.

Ihned po dokončení jsme hodnotili stejnoměrnost posečení a mulčovací efekt a po třech dnech čistotu střihu a celkový vzhled trávníku. Na plochu jsme také umístili několik překážek – úsek plotu, květinový záhon, terasu a strom – a do celkového hodnocení započítali kvalitu posečení v jejich okolí.

Pro zkoušku s vysokou trávou jsme běžný trávník nechali dorůst na 100 milimetrů a pak sekali na 40 milimetrů. Rozloha byla 50 m². Hodnotili jsme stejné vlastnosti jako u běžného trávníku.

Zkoušku sečení vlhké trávy jsme prováděli na běžném trávníku o délce 50 milimetrů a rozloze 50 m². Každý model byl nastaven na nejnižší možnou výšku sečení a vyslán za vlhkého rána do akce. Hodnocení zahrnuje, jestli sekačka trávu vůbec dokáže posekat, zdali na trávníku nezůstávají neposekané pruhy trávy pod koly a také schopnost stejnoměrně rozprostřít posekanou trávu.

Drnovitý trávník byl vysoký pouze 30 milimetrů a měl malou rozlohu.

Hodnotili jsme také schopnost posekat trávník podél hraničního kabelu.

Při zkoušce sekání ve svahu se sekačky pohybovaly na 20stupňovém svahu.

Test začínal vždy s plně nabitou baterií. Měřili jsme, jak dlouho trvá posekat trávník, jestli bylo zapotřebí dobíjet baterii a jak dlouho to případně trvalo.


Obsluha

Výsledná známka sestavování zahrnuje instalaci základny a hraničního kabelu.

Startování zahrnuje srozumitelnost návodu k použití, nastavení manuálního nebo automatického programu a používání tlačítek.

V nastavení výšky sečení jsme hodnotili samotný úkon nastavení výšky sečení a rozsah.

Známka baterie se skládá ze snadnosti nabíjení baterie a užívání základny.

V uskladnění jsme hodnotili snadnost zvednutí a přenášení robota a základny a potřebný prostor pro uskladnění.

Výsledná známka za údržbu zahrnuje nejen samotné čištění přístroje, ale také demontáž a opětovné nasazení čepele.


Baterie

Hodnocení baterie se skládá z velikosti trávníku, kterou sekačka zvládne posekat na jedno nabití, a také z doby nabíjení. V hodnocení spotřeby energie jsme měřili, kolik kilowatthodin spotřebuje robot při sekání trávníku o rozloze 400 m².


Bezpečnost

Zkoušeli jsme elektrickou i mechanickou bezpečnost přístrojů a také odolnost baterie proti přebití a přetížení. Při hodnocení mechanické bezpečnosti nás zajímalo, zdali se přístroj automaticky zastaví, když ho v průběhu sečení zvednete ze země, a jak dlouho to případně trvá. Nebo jestli se ho můžete za provozu dotknout.


Zpracování

Celková známka je složena z hodnocení konstrukce celé sekačky a dále ze zpracování koleček, tlačítek, baterie, základny, hraničního kabelu a také systému nastavení výšky sečení.

Přihlásit